Terug naar het overzicht

Wandelen door Dorregeesterpolder

Wandelen over de graskade, door de weilanden, langs brede rietkragen en tussen de koeien
6
km

Wandelen over de graskade, door de weilanden, langs brede rietkragen en tussen de koeien door naar de Dorregeestermolen. De route loopt door de Dorregeesterpolder, op de rand van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, tussen Uitgeest en Akersloot. De route is gesloten van 1 april tot 1 juli in verband met het broedseizoen van weidevogels.

De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Er komen in het meer minstens 21 vissoorten voor. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars. Veel weidevogels kunnen worden waargenomen, zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.

Recreatieterrein Dorregeest ligt ten noordoosten van Uitgeest. Hier lagen vroeger ook de akkers, die ‘geesten’ werden genoemd (terug te vinden in plaatsnamen als Uitgeest en Dorregeest).