Terug naar het overzicht

Het Vogelrijkpad

10
km

Wandelen door een cultuurhistorisch gebied, buurtschap Busch en Dam en over een boerenlandpand tussen de kwetterende vogels en loeiende koeien. Lengte 11.3 km.

De route is in twee richtingen bewegwijzerd met blauwe pijlen. De route loopt over cultuurhistorische wegen en boerenlandpad tussen Beverwijk, Heemskerk en Assendelft. Het boerenlandpad is tussen begin maart en half juni afgesloten vanwege het broedseizoen van vogels. U kunt dan de alternatieve route over de Hoogedijk nemen. Onderweg ziet u ook het glooiende golfterrein van Heemskerk, een stukje gaswinningsterrein en het luchtoorlog-museum fort Veldhuis.

Tienduizend jaar geleden, in de ijstijd, is dit gebied ontstaan. Rond het begin van de jaartelling liep hier een zijarm van de Rijn: het Oer-IJ. De Kil is een restant hiervan. Tijdens de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen werd het gebied bewoond. Hiervan zijn nog in de ondergrond sporen te vinden.

Bron: Wandelnetwerk Noord-Holland