Terug naar het overzicht

Uitkijktoren-route als lint in het Oer-IJ landschap

Aan opzet en uitvoering wordt gewerkt

Een uitkijktoren in de Kalverpolder te Zaandam.


Een vlak en uitgestrekt landschap als het Oer-IJ gebied laat zich het best bekijken vanuit het vogelvluchtperspectief. Vanaf een verhoogd punt worden de patronen en structuren in het landschap pas goed zichtbaar en kan de kijker de schoonheid van een gebied beter ervaren.

Wil het Oer-IJ gebied aantrekkelijk worden voor toeristen en voor recreanten dan kan een ketting van uitkijkpunten zorgen voor een meerwaarde en biedt het en kans voor een betere profilering (vergelijk de Pontjesroute die een grotere bekendheid geniet dan de beheerder ervan, het RAUM).

We zijn inmiddels begonnen met een inventarisatie van bestaande en mogelijke uitkijkpunten in het Oer-IJ gebied. Op enkele forten van de Stelling van Amsterdam zijn uitkijkpunten aanwezig/mogelijk, dat geldt ook voor enkele hoge duintoppen in het NHD, in Recreatiegebied Spaarnwoude op de belt van Afvalzorg Noord-Holland bij Nauerna en voor de molen Cornelis op het Erfgoedpark aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Kwaliteit: voor een onderscheidende ketting met een toeristische meerwaarde zijn uitdagende ontwerpen van groot belang en daarnaast natuurlijk bijzondere locaties. Met iedere (potentiële) initiatiefnemer zou gesproken moeten worden over het betrekken van kunstenaars en/of architecten.

Betrokkenen in het voortraject zijn de recreatieschappen (RAUM en Spaarnwoude), terreinbeheerders (SBB, LNH), de gemeenten in het gebied, (agrarische) ondernemers, en de provincie Noord-Holland..

De uitkijkpunten moeten onderdeel zijn in de Oer-IJ fiets-, vaar- en wandelroutes. Ook zou er een speciale e-bike route aan gekoppeld kunnen worden. In elk geval moet op alle uitkijkpunten ook informatie worden gegeven over het Oer-IJ gebied. De planning is dat in 2020 de eerste concrete stappen worden gezet.