Terug naar het overzicht

Zilte Duinenroute

30
km

Een fietsroute van 29,5 km die voert langs Egmond, Castricum en Heemskerk. Fiets door de grote stille duinen van het Noord-Hollands Duinreservaat waar de breedste duinen van heel Nederland liggen. Op sommige plekken zelfs 5 kilometer breed. 

Door de zandbanken zie je aan het stille strand van Castricum altijd veel zeevogels, maar er is meer. Bij De wei van Brasser ligt een duinmeer dat goed te overzien is als je aan komt fietsen. Afhankelijk van het seizoen zijn er altijd eenden op het water zoals de slobeend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, dodaars. De waterstand varieert nogal sterk en daarmee ook de aanwezigheid van slikranden die vooral in de trektijd zeer interessant kunnen zijn voor vogels als tureluur, grutto, bosruiter, verschillende plevierensoorten en Grauwe Franjepoot. In het naaldbos ten noorden van de Wei worden ook wel Kruisbekken gezien.

Klik hier voor de routebeschrijving.