Terug naar het overzicht

HRF-16 Havens en sluizen van IJmuiden

23
km
Foto: Zicht vanaf de Zuidersluis naar de Noordzee | Gerard Hogervorst
____

Vóór de aanleg van het Noordzeekanaal, dwars door de duinen, was het gebied van IJmuiden een eenzame wildernis, met enkele karige duinboerderijen en duinweiden voor een kleine veestapel.
Het nieuwe kanaal door de duinen had echter een onstuimige ontwikkeling tot gevolg. IJmuiden onstond. Vissershavens, hoogovens- en staalfabrieken met directe verbinding naar zee. De volledige Amsterdamse handelsvaart verlegde koers van noord via Den Helder, naar west via IJmuiden. 

Steeds royalere zeesluizen werden noodzakelijk om steeds grotere schepen te kunnen bedienen. En ook de komende jaren wordt een uitbreiding van de sluiscapaciteit gerealiseerd. 

Kortom, een dynamische fietstocht van 23 kilometer, begeleid door een verfrissende zeewind. Onderweg een lekker visje eten en een gebied beleven waar steeds beweging is.

De route is samengesteld door HollandRoute.