Terug naar het overzicht

Van Oer-IJ tot oeverwal

een uitgave van de stichting Water, Land en Dijken

Met dit boekje willen we u inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis van het landschap van het westelijk deel van het Nationaal Landschap ‘Laag Holland’, het gebied  waar de  natuurvereniging ‘Water, Land en Dijken’ zich inzet voor agrarisch natuurbeheer.

De gemeentes Castricum en Uitgeest liggen in het  mondingsgebied van een oude rivier die we ‘Oer-IJ’ noemen.

Het Oer-IJ is een riviertak van de Rijn geweest, die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde en veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de landschappen hier. 

Wie door dit landschap achter de duinen fietst en kijkt met de ogen van de sociaal-geograaf Lia Vriend-Vendel, gaat iets begrijpen van kronkelende kreken, stetten langs strandwallen, de raadselachtige ligging van strandvlakten en middeleeuwse dijken, en gaat de geesten herkennen.