Terug naar het overzicht

De kustduinen

Vanaf 3000 jaar voor heden stroomden er zijtakken van de Rijn door het zuid oostelijke deel van de provincie en vanaf 800 AD werden de duinen gevormd. De kustlijn van Noord-Holland, het strand met de voet van de duinen, is geologische gezien de meest actieve zone van de provincie. Deze strook land is nog steeds in beweging en aan verandering 

Vanwege het bijzondere en imposante karakter van de duingordel langs de Noord-Hollandse kust zijn een aantal grote delen hiervan tot Aardkundig Monument benoemd: de westelijke kuststrook van Texel , de duinen tussen Den Helder en Petten , de duinen tussen Schoorl en Bergen , het duingebied Noord-Kennemerland, het duingebied Egmond en Wijk aan Zee en Zuid-Kennemerland.


Wilt u meer weten over aardkundige waarden en monumenten? Klik dan hier voor de brochure Aardkundige Monumenten in Noord-Holland of klik hier om de film Aardkundige Waarden te bekijken.