Terug naar het overzicht

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Nijlganzen op het Alkmaardermeer. FOTO John Dekker.

Nijlganzen op het Alkmaardermeer. FOTO John Dekker.

Een van de weinige nog overgebleven oorspronkelijke meren is het Alkmaarder of Uitgeestermeer, door de provincie aangewezen tot Aardkundig Monument. Het Alkmaardermeer is het enige nog resterende meer dat door erosie van het veen is ontstaan. Omringende meren, met een vergelijkbare oorsprong, zoals de Schermer en de Beemster zijn allemaal in de 17e eeuw drooggemalen. Het meer gaat veelal via moerassige oeverlanden over in een veenweidelandschap


Wilt u meer weten over aardkundige waarden en monumenten? Klik dan hier voor de brochure Aardkundige Monumenten in Noord-Holland of  klik hier om  de film Aardkundige Waarden te bekijken.  In 2007 is een uitgebreide publicatie over de oorsprong en het bijzondere karakter van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gepubliceerd. Klik hier om die te kunnen lezen.