Terug naar het overzicht

Kanoroute Wormer- en Jisperveld

Foto: Wolk op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3226411
9
km

Vaar door een een wirwar van boerenslootjes, weilanden en rietkragen.

Kano door Het Wormer- en Jisperveld, waar het bruist van leven. In dit drassige veenweidegebied leven veel bijzondere weidevogels. Het gebied is van onschatbare waarde voor en behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Europa. Vogelliefhebbers kunnen hier naar hartenlust vogels spotten! 

Niet alleen de vogels, ook de begroeiing is vrij uniek. Door middel van beweiding met koeien, hooien en rietsnijden houdt Natuurmonumenten het land open voor planten als heide, zonnedauw en koekoeksbloem. En doordat het water licht brak is, groeien er bovendien planten als echt lepelblad en heemst. 

Klik op deze link voor de kanoroute.