Steun de Stichting Oer-IJ

WORD VRIEND 

Particulieren kunnen al voor 15 euro per jaar ‘Vriend’ worden van de Stichting Oer-IJ. Wij zijn een onafhankelijke organisatie, die het belangrijk vindt dat zorgvuldiger wordt omgesprongen met het open landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Dit groene buitengebied heeft bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten en unieke natuurwaarden.

Donateurs zijn erg belangrijk voor onze stichting, omdat we daarmee in onze contacten naar de politiek, het bestuur, de overheden en andere maatschappelijke organisaties aantoonbaar en concreet kunnen verwijzen naar de steun en het draagvlak voor ons burgerinitiatief vanuit de bevolking.

 

Wat doen wij

De Stichting Oer-IJ, is een initiatief van een groeiend aantal bij hun woonomgeving betrokken bewoners in de regio Kennemerland die de historische kwaliteit en actuele kwetsbaarheid van het landschap in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar zo breed mogelijk onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen en partijen willen brengen.

De stichting heeft drie doelen geformuleerd. 1.) Het verhaal van het Oer-IJ ontsluiten, tot leven brengen en overdragen. 2.) Het Oer-IJ inzetten als integrerend en bindend gebiedsconcept voor ondernemers in het landschap en toerisme. 3.) Inspireren, bijdragen en sturen aan de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van het landschap op basis van het gebiedsconcept voor de Oer-IJ regio.

Het (mede) organiseren van lezingen, gidsencursussen, excursies, evenementen als het jaarlijkse wandelevenement de Oer-IJ Expeditie op Hemelvaartsdag en het uitgeven van publicaties zijn voorbeelden van een praktische uitwerking van die doelstellingen. Recente wapenfeiten zijn het uitbrengen van de Oer-IJ Atlas en de publicatie van een inspiratiedocument voor het meer zichtbaar maken van de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied.

De Stichting Oer-IJ voert gesprekken met bestuurders, politieke partijen, ondernemers en gebruikers van het landelijk gebied om de kennis over de kwaliteit en waarde van ons unieke landschap met ze te delen en ze te wijzen op het belang van een duurzaam beheer van dit historische erfgoed. Bij veel gelegenheden wordt de Stichting Oer-IJ uitgenodigd pro actief mee te denken bij het gebruik en inrichting van de buitenruimte.

Huis van Hilde

De Stichting Oer-IJ werkt nauw samen met Huis van Hilde, waar in een vaste tentoonstelling veel over de boeiende ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ gebied is te zien. Wij presenteren het buitenmuseum, het land waar Hilde heeft gewoond. Wij laten zien dat er achter elke verhoging in het landschap, kronkelige waterloop of dijklichaam een mooi verhaal schuilgaat. Met die informatie gaat de omgeving meer leven en wordt het nog leuker om hier te wonen.

Aanmeldformulier

 

Ja! Ik ik word vriend van het Oer-IJ!
Als welkomstgeschenk ontvang ik het boekje Op Zoek naar het Oer-IJ.

EENMALIGE GIFTEN OF DONATIES

BEDRIJVEN OF PARTICULIEREN DIE EEN GIFT WILLEN DOEN OM ONS WERK MOGELIJK TE MAKEN KUNNEN GELD OVERMAKEN NAAR
NL87RABO0159876702, tnv STICHTING OER-IJ.

Wie daarover contact wil belt met de secretaris
06 – 5758 2348, of stuurt een mail naar
josteeuwisse10@gmail.com.

Klik hier voor de contactgegevens van het bestuur.

Vrienden van het Oer-IJ krijgen:

  • Vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws over onze activiteiten.
  • De mogelijkheid om zich als eerste in te schrijven op door ons georganiseerde evenementen.
  • Een korting van 10% op het bijwonen van onze lezingen.
  • Als welkomstgeschenk het boekje ‘Op zoek naar het Oer-IJ’, met een voucher voor een app met twee digitale fietsroutes; de gids in je telefoon!
  • Een exclusieve ‘vrienden-rondleiding’ met gids door het Oer-IJ gebied.

 

Schriftelijk aanmelden als vriend kan ook door een briefje te sturen naar Stichting Oer-IJ, Laan van Blois 8, 1943 MK Beverwijk, en uw bijdrage over te maken op NL87RABO0159876702, t.n.v. Stichting Oer-IJ o.v.v. Vriendenbijdrage.