Wormer- en Jisperveld.

Een kanoroute van Natuurmonumenten. 7 km door Het Wormer- en Jisperveld, waar het bruist van leven. In dit drassige veenweidegebied leven veel bijzondere weidevogels. Het gebied is van onschatbare waarde voor en behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Europa. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.