Terug naar het overzicht

Veldlezing 1

Het kasteellandschap van Castricum
donderdag 7 mei 2020
Hans van Weenen over verdwenen kastelen

........IN VERBAND MET DE CORONA-MAATREGELEN IS DEZE LEZING UITGESTELD..........

Op 7 mei introduceren we een nieuw fenomeen: de veldlezing, waarbij in Huis van Hilde een verhaal wordt verteld en aansluitend naar een locatie wordt gewandeld of gefietst die betrekking heeft op het besproken onderwerp.

Op deze bijzondere avond bieden we als Stichting Oer-IJ een simultaanprogramma aan: twee sprekers en twee onderwerpen. Er is dus een keuze.

 John Heideman komt met een verhaal over zijn verzameling vondsten van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht voor het neerstorten van een vliegtuig en de aanwezigheid van een kunstbunker, waar beroemde schilderijen werden bewaard.

 Hans van Weenen heeft veel onderzoek gedaan naar verdwenen kastelen in de buurt. Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws met de ontdekking van zo’n verdwenen kasteel in Castricum. Hij schreef recent uitgebreid over zijn bevindingen.

Voor de veldlezing gaat Huis van Hilde al om 19.00 uur open. Deelnemers worden verwelkomd met een kop koffie. De inleiding van Hans van Weenen begint om half acht. Zijn verhaal hier duurt ongeveer een half uur. Daarna gaat hij met de bezoekers op pad voor een fietstochtje in het buitengebied van Castricum. Voor het echt donker wordt is de groep weer terug. Er is plek voor maximaal dertig deelnemers. Bij terugkomst is Huis van Hilde al gesloten. 

 Spreker: Hans van Weenen

Veldlezing met wandeling

Titel: Het kasteellandschap van Castricum

Korte samenvatting van de lezing

Dat ten oosten van het dorp Castricum een kasteelplaats ligt met de naam ‘Cronenburg’ is bij vele inwoners van Castricum wel bekend. De fundamenten van het kasteel werden in 1728 opgegraven door Johannes Rollerus in opdracht van Mr. Lieve Geelvinck, ambachtsheer van Castricum. In 1996 werd door het bureau RAAP archeologisch onderzoek op de kasteelplaats uitgevoerd. De resultaten daarvan leidden ertoe dat het gebied Cronenburg, inclusief de boerderij, in 2003 werd aangewezen als provinciaal archeologisch monument.

In 2016 werd vlakbij Cronenburg, aan de Doodweg, een tweede kasteelplaats ontdekt. Daar stond ooit het kasteel ‘’t Blockhuijs’. De locatie daarvan werd door onderzoek van veldnamen in archiefgegevens, globaal bepaald. De exacte ligging van ’t Blockhuijs werd in 2018 archeologisch vastgesteld. De gemeente Castricum besloot daarom het onderzoek van de kasteelplaats voort te zetten.

De twee kastelen hadden in de 14e eeuw een markante positie in het Oer-IJ-landschap. In deze lezing zullen bijzonderheden over de kasteelplaatsen worden verteld. Op locatie zal een en ander nader worden toegelicht.