Lezingen 2019-2020

Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ gaan door met het organiseren van lezingen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze regio. Huis van Hilde komt met sprekers die dieper zullen ingaan op de tijdelijke tentoonstelling  ‘Op zoek naar ridders en kastelen’, die dan te zien is in het museum van het Archeologiecentrum Noord-Holland. De Stichting Oer-IJ zoekt vooral naar onderwerpen die betrekking hebben op het gebruik van het landschap, onder meer  voor militair strategische doelen. Nieuw dit seizoen zijn  de veldcolleges, waarbij een lezing wordt gecombineerd met een wandeling of fietstocht op locatie.

Huis van Hilde besteedt dit najaar extra  aandacht aan kastelen en ridders. ,,Weinig  mensen realiseren zich hoeveel spannende kastelen hier in de regio hebben gestaan’’, vertelt manager Anouk Veltman. ,,Daar is veel over te vertellen. De meeste zijn verdwenen, maar recent archeologisch onderzoek heeft veel nieuwe informatie opgeleverd.’’

De eerste uit een serie van acht Hilde-lezingen is op 17 oktober. Dan vertellen de archeologen Nancy de Jong-Lambregts en Ferry van den Oever over de verrassende resultaten van hun onderzoek naar Kasteel De Middelburg in Oudorp bij Alkmaar. Op 20 oktober organiseert Huis van Hilde een groot historisch ridderspektakel op het voorplein. Een maand later op 20 november komt Gerard Alders met een verhaal over ‘het sociale leven’ uit de riddertijd in Noord-Holland.

Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ gaan door met het organiseren van lezingen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze regio. Huis van Hilde komt met sprekers die dieper zullen ingaan op de tijdelijke tentoonstelling  ‘Op zoek naar ridders en kastelen’, die dan te zien is in het museum van het Archeologiecentrum Noord-Holland. De Stichting Oer-IJ zoekt vooral naar onderwerpen die betrekking hebben op het gebruik van het landschap, onder meer  voor militair strategische doelen. Nieuw dit seizoen zijn  de veldcolleges, waarbij een lezing wordt gecombineerd met een wandeling of fietstocht op locatie.

Huis van Hilde besteedt dit najaar extra  aandacht aan kastelen en ridders. ,,Weinig  mensen realiseren zich hoeveel spannende kastelen hier in de regio hebben gestaan’’, vertelt manager Anouk Veltman. ,,Daar is veel over te vertellen. De meeste zijn verdwenen, maar recent archeologisch onderzoek heeft veel nieuwe informatie opgeleverd.’’

De eerste uit een serie van acht Hilde-lezingen is op 17 oktober. Dan vertellen de archeologen Nancy de Jong-Lambregts en Ferry van den Oever over de verrassende resultaten van hun onderzoek naar Kasteel De Middelburg in Oudorp bij Alkmaar. Op 20 oktober organiseert Huis van Hilde een groot historisch ridderspektakel op het voorplein. Een maand later op 20 november komt Gerard Alders met een verhaal over ‘het sociale leven’ uit de riddertijd in Noord-Holland.