Lezing 5 – 09 april – Jan Wijn en Maarten Poort

ALS GEVOLG VAN DE MAATREGELEN VANWEGE HET CORONAVIRUS IS DEZE LEZING AFGELAST.  

Sprekers: Jan Wijn en Maarten Poort

Titel lezing: Gaat de Groot-Limmerpolder kopje onder?

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Dat betekent onder meer dat het vaker en harder gaat regenen. Het landelijk gebied, zoals dat nu wordt beheerd, kan al die neerslag niet aan en zal zonder extra maatregelen door die clusterbuien regelmatig onder water komen te staan. Het Hoogheemraadschap probeert daar nu al op in te spelen. Met als voorbeeld de Groot-Limmerpolder wordt in deze Hilde-lezing van de Stichting Oer-IJ uitgelegd wat noodzakelijk is om te voorkomen dat de klimaatverandering de regio onbewoonbaar maakt.

Het wordt niet alleen een technisch verhaal, de sprekers staan ook stil bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Door de politiek, maar ook door de bewoners. We kunnen niet volstaan met het blijven verhogen van dijken en het verplaatsen van water. Het kan zo maar onafwendbaar zijn elders te gaan werken en wonen. Of misschien wordt de het nu nog open weidegebied straks wel een moerasbos met  nieuwe natuur en wijken de boeren voor recreanten.

Klik hier voor kaartjes.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

 

Maarten Poort is na zijn opleiding aan de internationale agrarische hogeschool Larenstein in Velp sinds 1995 werkzaam bij de waterschappen in Noord-Holland. Sinds enkele jaren heeft hij de rol van programmamanager wateroverlast van de afdeling Watersystemen.

Jan Wijn is van oorsprong een civiel techneut, maar door zijn jarenlange samenwerking met alle stakeholders in het gebied vooral een echte verbinder van partijen en belangen geworden. Dat heeft geresulteerd in de functie van Klimaatambassadeur voor Noorderkwartier.