Nieuwe cursus Oer-IJ gids de IJmond

gidsencursus

Deelnemers aan de gidsencursus volgen lezingen van gastsprekers en nemen deel aan diverse buitenexcursies.

Voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Midden Kennemerland en de IJmond wordt een tweede ‘Basiscursus Oer-IJ gids IJmondgebied’ georganiseerd. Dat gebeurt op dezelfde twee locaties: drie avonden in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk en vier avonden in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Daarnaast zijn er twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap.

De Oer-IJ Academie organiseerde afgelopen najaar de eerste cursus. Die was snel vol, daarom nu een tweede editie. Eerder werden al vergelijkbare cursussen gehouden in Huis van Hilde te Castricum. Dat leverde vijftig gecertificeerde deelnemers op, waarvan er vijftien zich aanmeldden om als gids voor excursies te kunnen worden ingezet. De cursus in Velsen en Beverwijk is met name op het zuidelijk Oer-IJ gebied rond het Noordzeekanaal gericht.

Coördinator van de opleiding Jan Hormann benadrukt dat het geen verplichting is om te gaan gidsen. ,,Mensen die dat leuk vinden mogen dat gaan doen. De cursussen zijn een initiatief van de Stichting Oer-IJ. Dat is een groeiende enthousiaste groep burgers uit de regio die meer aandacht wil voor de kwaliteit en kwetsbaarheid van het buitengebied. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke zijtak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Van dat getijdenlandschap is nog veel terug te zien. De natuur heeft voor een belangrijk deel het gebruik van het gebied door mensen gedicteerd. Dat is een van de leuke aspecten waar de cursus op ingaat.’’

De lessen krijgen een informeel karakter, waarbij steeds een deskundige een verhaal komt houden. Elke keer rond een ander thema. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. ,,Dat houdt de bijeenkomsten levendig. De onderwerpen zijn deze keer vooral gericht op midden Kennemerland;  Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Van het Oer-IJ is feitelijk alleen het Noordzeekanaal nog over, dat voor een belangrijk deel in de bedding van de oude rivier is aangelegd. Ook het voormalige Wijkermeer heeft veel invloed gehad op de geschiedenis in dit deel van Holland.’’

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het landschap, de natuur, de archeologie, de aanwezigheid van de Romeinen, de Middeleeuwen, de buitenplaatsen, de Stelling van Amsterdam en de moderne tijd. Ook is er aandacht voor de techniek om de opgedane kennis te kunnen delen en overdragen. Er wordt samengewerkt met het IVN, Huis van Hilde, Huis van de Geschiedenis Midden-Kennemerland en het Pieter Vermeulenmuseum. De docenten zijn sociaal-geografe Lia Vriend, oud gemeente archeoloog uit Velsen Wim Bosman, oud conservator/directeur van Museum Beeckestijn Joke van der Aar en IVN-docent Kees Helderman.

 

Algemene info over de gidsencursus

De Stichting Oer-IJ wil kennis over de natuur- en cultuurwaarden van dit ‘vergeten’ landschap in de groene driehoek Alkmaar, IJmond en Zaanstad uitdragen naar een breed publiek. Met als doel beleving en bewustwording. Een van de middelen die de stichting daarvoor wil inzetten, is het aanbieden van excursies onder leiding van gecertificeerde gidsen.

De Stichting Oer-IJ leidt vanuit de eigen Oer-IJ Academie zelf de gidsen zelf op. Inmiddels hebben zo’n 50 cursisten met enthousiasme en succes de cursus gevolgd. Er zijn verschillende hoorcolleges met eigen docenten en gastsprekers. Buitenexcursies maken deel uit van de opleiding.

De basiscursus bestaat uit zes theorieavonden en een terugkomavond. De volgende onderwerpen over het gebied van het Oer-IJ zullen dan besproken worden: het aardkundige landschap, het landschap in de prehistorie en zijn bewoners, de historische geografie van het strandwallen- en veenlandschap, het natuurlijke landschap, het cultuurhistorische landschap, het landschap in de Moderne Tijd. Op dit moment zijn met succes drie cursussen afgerond. Dat heeft zo’n tachtig gecertificeerde deelnemers opgeleverd.

De gidsen hebben genoeg basiskennis om kleinschalige gezelschappen te gaan rondleiden, zoals families, bedrijfsuitjes, schoolklassen of vriendengroepen. Het Huis van Hilde is vanwege de goede bereikbaarheid de uitvalsbasis. Met de nieuwe lichting gidsen uit de IJmond zullen straks ook vanuit het zuiden van Kennemerland groepen gaan vertrekken. De stichting Oer-IJ biedt wandel- en fietsexcursies aan. Het is voor bewoners van Kennemerland een bijzondere mogelijkheid om de eigen regio anders te leren kennen. In 2018 zullen ook rondleidingen georganiseerd gaan worden in samenwerking met de regionale kranten en de Kennemer Duincampings.

 

 

AANMELDEN VOOR NIEUWE CURSUS

De kosten voor de complete cursus, inclusief lesmateriaal en koffie/thee bij de avonden bedraagt 100 euro. De opleiding begint op woensdag 21 februari. Maximum aantal deelnemers bedraagt 25.

Voor telefonisch informatie bel met 06-1445 1564.
Aanmelden kan met een mail naar info@oerij.eu .

 

Het complete programma:

Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland
Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk
Woensdag 21 februari, 7 en 14 maart 2018.

Pieter Vermeulen Museum
Driehuizerkerkweg 34D, 1985 EL Driehuis
Donderdag 22 en 29 maart, 5 en 19 april 2018.

Excursies (onder voorbehoud) op :
Zaterdag 10 of 17 maart (ten noorden van Noordzeekanaal)
Zaterdag 7 of 14 april  (Zuid Kennemerland )

 

Partners

Bij opzet en organisatie van de cursus werkt de Stichting Oer-IJ samen met Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland, het Pieter Vermeulenmuseum en het IVN.