Cursus Oer-IJ gids in IJmondgebied

gidsencursus

Deelnemers aan de gidsencursus volgen lezingen van gastsprekers en nemen deel aan diverse buitenexcursies.

 

Voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland wordt in het najaar een cursus georganiseerd door de Oer-IJ Academie. Dat gebeurt op twee locaties: drie avonden in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis en vier avonden in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Daarnaast zijn er twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap.

De Oer-IJ Academie organiseerde vorig jaar met veel succes twee vergelijkbare cursussen in Huis van Hilde te Castricum. Dat leverde vijftig gecertificeerde deelnemers op, waarvan er vijftien zich aanmeldden om als gids voor excursies te kunnen worden ingezet.

Coördinator van de opleiding Jan Hormann benadrukt dat het geen verplichting is om te gaan gidsen. ,,Mensen die dat leuk vinden mogen dat gaan doen. De cursussen zijn een initiatief van de Stichting Oer-IJ. Dat is een groeiende enthousiaste groep burgers uit de regio die meer aandacht wil voor de kwaliteit en kwetsbaarheid van het buitengebied. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke zijtak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Van dat getijdenlandschap is nog veel terug te zien. De natuur heeft voor een belangrijk deel het gebruik van het gebied door mensen gedicteerd. Dat is een van de leuke aspecten waar de cursus op ingaat.’’

De lessen krijgen een informeel karakter, waarbij steeds een deskundige een verhaal komt houden. Elke keer rond een ander thema. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen. ,,Dat houdt de bijeenkomsten levendig. De onderwerpen zijn deze keer vooral gericht op Zuid-Kennemerland;  Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Van het Oer-IJ is feitelijk alleen het Noordzeekanaal nog over, dat voor een belangrijk deel in de bedding van de oude rivier is aangelegd. Ook het voormalige Wijkermeer heeft veel invloed gehad op de geschiedenis in dit deel van Holland.’’

Onderwerpen die aan de orde komen zijn ondermeer het landschap, de natuur, de archeologie, de aanwezigheid van de Romeinen, de Middeleeuwen, de buitenplaatsen, de Stelling van Amsterdam en de moderne tijd. Ook is er aandacht voor de techniek om de opgedane kennis te kunnen delen en overdragen. Er wordt samengewerkt met het IVN, Huis van Hilde, Huis van de Geschiedenis Midden-Kennemerland en het Pieter Vermeulenmuseum.

De kosten voor de complete cursus, inclusief lesboek en koffie/thee bij de avonden bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september en wordt op 1 november afgerond. Het complete programma met alle data is terug te vinden op deze website.Wie telefonisch informatie wil belt met 06-1445 1564. Aanmelden kan met een mail naar info@oerij.eu .

 

Algemene info over de gidsencursus

De Stichting Oer-IJ wil kennis over de natuur- en cultuurwaarden van dit ‘vergeten’ landschap in de groene driehoek Alkmaar, IJmond en Zaanstad uitdragen naar een breed publiek. Met als doel beleving en bewustwording. Een van de middelen die de stichting daarvoor wil inzetten, is het aanbieden van excursies onder leiding van gecertificeerde gidsen.

De Stichting Oer-IJ leidt vanuit de eigen Oer-IJ Academie zelf de gidsen zelf op. Inmiddels hebben zo’n 50 cursisten met enthousiasme en succes de cursus gevolgd. De lessen werden gehouden in het Huis van Hilde. Er zijn verschillende hoorcolleges met eigen docenten en gastsprekers. Buitenexcursies maken deel uit van de opleiding.

De basiscursus bestaat uit zes theorieavonden en een terugkomavond. De volgende onderwerpen over het gebied van het Oer-IJ zullen dan besproken worden: het aardkundige landschap, het landschap in de prehistorie en zijn bewoners, de historische geografie van het strandwallen- en veenlandschap, het natuurlijke landschap, het cultuurhistorische landschap, het landschap in de Moderne Tijd.

De gidsen hebben genoeg basiskennis om kleinschalige gezelschappen te gaan rondleiden, zoals families, bedrijfsuitjes, schoolklassen of vriendengroepen. Het Huis van Hilde is vanwege de goede bereikbaarheid de uitvalsbasis.

Op dit moment zijn met succes twee cursussen afgerond. Dat heeft 50 nieuwe gidsen opgeleverd. Het plan bestaat om in 2017 een derde basiscursus gidsen te organiseren in het IJmondgebied. Meer daarover hierboven.

 

AANMELDEN VOOR NIEUW CURSUS IN DE IJMOND

De kosten voor de complete cursus in de IJmond, inclusief lesboek en koffie/thee bij de avonden bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september en wordt op 1 november afgerond. Het complete programma met alle data staat in het schema hieronder op deze websitepagina.

Wie telefonisch informatie wil belt met 06-1445 1564.

Aanmelden kan met een mail naar info@oerij.eu .

-0-

Klik voor een overzicht van data, onderwerpen en docenten op onderstaande link.

Schema basiscurcus gids IJmond

PARTNERS

Bij de organisatie en opzet van de cursus werkt de Stichting Oer-IJ samen met Huis van Hilde en het IVN. Met die partijen wordt ook overlegd hoe de gidsen straks kunnen worden ingezet. Gedacht wordt aan een dagarrangement waarbij het mogelijk wordt een bezoek aan de tentoonstelling in het Huis van Hilde te combineren met een leerzame fietstocht buiten, waarbij vooral aandacht zal zijn voor de plekken die nog tastbaar herinneren aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied.