Tweede kennismakingscursus Oer-IJ gebied in de Zaanstreek

gidsencursus

Deelnemers aan de gidsencursus volgen lezingen van gastsprekers en nemen deel aan diverse buitenexcursies.

In februari start een tweede ‘Introductiecursus Oer-IJ’ in het Zaanse Natuur en Milieucentrum. De belangstelling voor de eerste cursus was zo groot, dat is besloten een nieuwe te organiseren. Inmiddels hebben zich al vijftien belangstellenden aangemeld. Er is plaats voor maximaal dertig deelnemers.

Verschillende deskundigen verzorgen de lesavonden. Er staan ook twee buitenexcursies op zaterdagen gepland.  Behandeld worden onderwerpen als de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis, de natuurwaarden, de waterproblematiek en ook is er aandacht voor de toekomst van het Oer-IJ gebied.

Cursustijden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Rond 20.30 uur wordt er een korte koffiepauze gehouden. De buitenexcursies starten om 10.00 uur en eindigen rond 14.00/14.30 uur. De cursusavonden vinden plaats in het Natuurmuseum van Zaans Natuur en Milieu Centrum, Thijssestraat 1, 1504 LB in Zaandam.

Er bestaat grote belangstelling  voor de cursus, dus als u verzekerd wilt zijn van deelname dan adviseren wij u om z.s.m. het cursusgeld over te maken. Na betaling van dit bedrag ontvangt u een bevestiging van uw definitieve inschrijving. U kunt uw aanmelding definitief maken  een mail met uw gegevens te sturen en door het bedrag van € 100,00 over te maken op ons bankrekeningnummer NL 87 RABO 0159 87 67 02 t.n.v. Stichting Oer-IJ en onder vermelding van de letters BC6 Zaanstreek plus uw naam.

Mocht u de aanvullende gidsmodule ook willen volgen dan betaalt u daarvoor € 22.50 extra, dit is inclusief lunch. Deze dag wordt ‘s morgens de gidsen didactiek behandeld, die ‘s middags in de praktijk zal worden gebracht met uw mede cursisten.

Aanmelden via de mail info@oerij.eu Stuur de volgende gegevens in:

– uw geboortedatum

– uw officiële voorletters

– uw roepnaam

– uw volledig adres

– het nummer van uw (mobiele) telefoon

 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

De cursus omvat 6 lesavonden op de dinsdag en 2 buitenexcursies op de zaterdag. Vastgestelde data zijn:

18-02: Verkenning Oer-IJ gebied en geologie Oer-IJ gebied tot de Middeleeuwen

25-02: Archeologie in de Zaanstreek

03-03: Bewoningsgeschiedenis en veranderend veenlandschap Middeleeuwen

07-03: Excursie 1: Zuidwestelijk deel Zaanstad

10-03: Rondje Zaanse natuur met een vleugje Oer-IJ

17-03: Waterstaatkundige geschiedenis van het Oer-IJ

24-03: Het Oer-IJ gebied in de moderne tijd; kansen en bedreigingen

28-03: Excursie 2: Crommenije gebied door Kees Helderman van het IVN en Lia Vriend van de Stichting Oer-IJ.

Mocht u belangstelling hebben om t.z.t. te gaan gidsen, dan kunt u de volgende module direct bijboeken:

04-04: Gidsen didactiek (bij deze module is er plaats voor maximaal 6 personen; bij meer belangstelling is er een tweede datum: 18-04)

Cursustijden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Rond 20.30 uur wordt er een korte koffiepauze gehouden.

De buitenexcursies starten om 10.00 uur en eindigen rond 14.00/14.30 uur.

Vragen ? Bel met 06-1445 1564 of stuur een mail naar info@oerij.eu .