Gidsencursus

gidsencursus

Deelnemers aan de gidsencursus volgen lezingen van gastsprekers en nemen deel aan diverse buitenexcursies.

Over de gidsencursus

De Stichting Oer-IJ wil kennis over de natuur- en cultuurwaarden van dit ‘vergeten’ landschap in de groene driehoek Alkmaar, IJmond en Zaanstad uitdragen naar een breed publiek. Met als doel beleving en bewustwording. Een van de middelen die de stichting daarvoor wil inzetten, is het aanbieden van excursies onder leiding van gecertificeerde gidsen.

De Stichting Oer-IJ leidt vanuit de eigen Oer-IJ Academie zelf de gidsen zelf op. Inmiddels hebben zo’n 50 cursisten met enthousiasme en succes de cursus gevolgd. De lessen werden gehouden in het Huis van Hilde. Er zijn verschillende hoorcolleges met eigen docenten en gastsprekers. Buitenexcursies maken deel uit van de opleiding.

De basiscursus bestaat uit zes theorieavonden en een terugkomavond. De volgende onderwerpen over het gebied van het Oer-IJ zullen dan besproken worden: het aardkundige landschap, het landschap in de prehistorie en zijn bewoners, de historische geografie van het strandwallen- en veenlandschap, het natuurlijke landschap, het cultuurhistorische landschap, het landschap in de Moderne Tijd.

De gidsen zullen kleinschalige gezelschappen gaan rondleiden, zoals families, bedrijfsuitjes, schoolklassen of vriendengroepen. Het Huis van Hilde is vanwege de goede bereikbaarheid de uitvalsbasis.

Op dit moment zijn met succes twee cursussen afgerond. Dat heeft 50 nieuwe gidsen opgeleverd. Het plan bestaat om in 2017 een derde basiscursus gidsen te organiseren in het IJmondgebied. Data en locatie zijn nog niet bekend.

Nieuwe cursus

Inmiddels zijn met succes twee cursussen afgerond. Dat heeft meer dan 50 nieuwe gidsen opgeleverd. De volgende cursussen worden in 2017 georganiseerd. Data en locatie zijn nog niet bekend. Hou daarvoor deze site in de gaten, zoek contact met coördinator Paul Aris of neem een abonnement op onze nieuwsbrief.

Meer informatie bij de coördinator van de gidsenopleidng Paul Aris.

Mail: paularis1@gmail.com

Het secretariaat van de gidsenopleiding is in handen bij Ria Tel.

Mail: info@oerij.nl

PARTNERS

Bij de organisatie en opzet van de cursus werkt de Stichting Oer-IJ samen met Huis van Hilde en het IVN. Met die partijen wordt ook overlegd hoe de gidsen straks kunnen worden ingezet. Gedacht wordt aan een dagarrangement waarbij het mogelijk wordt een bezoek aan de tentoonstelling in het Huis van Hilde te combineren met een leerzame fietstocht buiten, waarbij vooral aandacht zal zijn voor de plekken die nog tastbaar herinneren aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied.