Kennismakingscursus Oer-IJ gebied in de Zaanstreek

gidsencursus

Deelnemers aan de gidsencursus volgen lezingen van gastsprekers en nemen deel aan diverse buitenexcursies.

LAATSTE NIEUWS; De kennismakingscursus voor de Zaanstreek is met 27 deelnemers volgeboekt. Bij voldoende belangstelling komt er mogelijk een vervolg. Wie op de wachtlijst wil, kan zich dus nog opgeven en nader bericht afwachten. 

-0-

Na de succesvolle kennismakingscursussen in Kennemerland en de IJmond wordt nu ook een serie interactieve colleges georganiseerd waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal staat.

Deskundige gastsprekers geven op zes donderdagavonden een presentatie over onder meer archeologie, geologie, natuur, waterbeheer en de relatie tussen het landschap en de industriële ontwikkeling. Aansluitend zijn er op zaterdagen twee excursies in het buitengebied.

Deelnemers krijgen de gelegenheid aanvullend de module ‘gidsen’ te volgen, waardoor ze als gids bij excursies hun kennis kunnen overdragen aan anderen.  Deelname aan de cursus kost 100 euro, inclusief cursusboek en koffie/thee. Voor de aanvullende module ‘gidsen’ op zaterdag 6 april wordt 15 euro extra in rekening gebracht. De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zijn die later als ‘Oer-IJ rondleider’ kunnen fungeren.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Natuurmuseum van Zaans Natuur en Milieu Centrum, Thijssestraat 1, 1504 LB in Zaandam. De introductiecursus wordt georganiseerd door de stichting Oer-IJ in samenwerking met het Zaans Natuur en Milieu Centrum. Aanmelden kan door onderstaande gegevens in te vullen.

Uw gegevens

Betaalwijze

U kunt het totaalbedrag van uw deelname aan de cursus overboeken naar het rekeningnummer van de Stichting Oer-IJ: IBAN: NL87RABO0159876702, ovv Kennismakingcursus Oer-IJ gebied Zaanstreek. Wie betaalt heeft, ontvangt een bericht met verdere bijzonderheden.

De cursus kost dus 100 euro, wie ook de aanvullende gidsmodule wil volgen maakt 15 euro extra over.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

31 januari: Inleiding en inleiding Oer-IJ
door sociaal geograaf Lia Vriend

07 februari: Archeologie:
door stadsarcheoloog Zaanstad Piet Kleij

14 februari: Bewoningsgeschiedenis en Zaanse economie:
door sociaal geograaf Lia Vriend

21 februari: Natuur:
door directeur Zaans Natuur en Milieu Centrum Tom Kisjes

28 februari: Waterbeheer: het water en de mens
door Rob Veenman, loco dijkgraaf van het Hoogheemraadschap.

07 maart:     Het Oer-IJ gebied in de moderne tijd:
door Sijas Akkerman,directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

06 april:       Gidsen didactiek
door Kees Helderman van het IVN en Lia Vriend van de Stichting Oer-IJ.

  • De avondbijeenkomsten beginnen exact om 20.00 uur. Inloop vanaf half acht.
  • De buitenexcursies starten om 10.00 uur en eindigen rond 14.00/14.30 uur.

Buitenexcursies

16 februari   Excursie 1: Zuidwestelijk deel van Zaanstad door Lia Vriend

09 maart      Excursie 2: in het noorden van Zaanstad

 

Vragen ? Bel met 06-1445 1564 of stuur een mail naar info@oerij.eu .