De Oer-IJ academie

jan hormann

Jan Hormann

Jan Hormann, recent gepensioneerde docent uit het voortgezet onderwijs, die in Castricum woont en onder meer werkte bij het Bonhoeffer en de Jac.P.Thijsse College, is de man die de activiteiten van de Oer-IJ Academie aanstuurt.

De Oer-IJ Academie is in het najaar van 2015 gestart met een lezingencyclus. De belangstelling was ook in 2016 groot en daarom gaan we door met deze academie-avonden. Professor Hans van Weenen verzorgt daar de introducties en onderhoudt de contacten met de sprekers. Binnenkort wordt het nieuwe programma bekend gemaakt. De verslagen van de eerste reeks lezingen is op deze site nog terug te vinden. Klik hier om die te kunnen lezen.

Klik hier voor meer informatie over de Oer-IJ Academie

Ook de gidsenopleiding kent een enorme toeloop van belangstellenden. Na twee cursussen hebben de eerste vijftig cursisten een certificaat uitgereikt gekregen. Na een evaluatie van de tweede cursus wordt bekend gemaakt of er een derde serie volgt, maar nu in het IJmondgebied. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en het Huis van Hilde.

In het najaar start een nieuwe basiscursus Oer-IJ gids voor de IJmond. Klik hier voor meer informatie.

AMBASSADEURSCURSUS

De ambassadeurscursus beleeft binnenkort ook een tweede editie. Deze opleiding is bedoeld voor recreatieondernemers, die hiermee hun kennis over het gebied kunnen vergroten. Ook hier wordt samengewerkt met het IVN. Nadere informatie hierover volgt als de plannen concreter zijn.


WAARDERING VOOR LEZINGEN

De lezingen van de Oer-IJ Academie worden hoog gewaardeerd door de bezoekers, zo blijkt uit het resultaat van een representatieve enquête via het internet; 38,24 procent van de respondenten noemt de kwaliteit ‘uitstekend’, 58,82 procent kwalificeert de sprekers als ‘goed’ en 2,94 procent als ‘voldoende. Ook de inleidingen van de sprekers door Hans van Weenen worden erg op prijs gesteld. Enthousiasme is er daarnaast voor de mogelijk om vragen te stellen.