Wat doen wij?

jos in de raad2

Secretaris Jos Teeuwisse geeft voor de gemeenteraad van Castricum een toelichting op ons Plan van Aanpak voor het Oer-IJ gebied.

De Stichting Oer-IJ is actief op vele fronten. Dat varieert van het organiseren van lezingen tot aan rondleidingen en van inspreken op overheidsplannen tot aan publicaties. In de rechter kolom staan die verschillende activiteiten met een trefwoord onder elkaar. Door er op te klikken, wordt aanvullende informatie zichtbaar. Aan zo’n onderwerp hangen soms weer aanvullende initiatieven, zoals bij de Werkgroepen: min of meer zelfstandige clubjes waarvan het aantal nog verder zal uitgroeien. Onder de Oer-IJ Academie vallen de lezingen, ambassadeurscursus en gidsenopleiding.

Bij alles wat we doen is er een directe relatie met het Oer-IJ gebied. Dat landschap verdient meer belangstelling van het publiek en van de mensen die zich met ruimtelijke inrichting van de omgeving bezighouden. Wij zetten het op de kaart, zodat er aandacht voor is en het niet verloren gaat.

De Stichting Oer-IJ heeft inmiddels twee gidsencursussen georganiseerd, waar door zo’n kleine vijftig mensen aan is meegedaan. Daardoor kunnen we nu ook buitenexcursies aanbieden; elke woensdagmiddag op de fiets en op de zondagmiddag een wandeling. Wie meer wil weten of een keer mee wil gaan klikt hier voor extra informatie.

In het najaar start een nieuwe basiscursus Oer-IJ gids voor de IJmond. Klik hier voor meer informatie.