Werkgroep Archeologie

archeologieIn mei 2004 werd door afgevaardigden van de historische verenigingen Akersloot, Uitgeest, Limmen, Castricum, Egmond en de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna uit Heiloo de Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ opgericht.Amateurarcheologen uit deze verenigingen kenden elkaar van opgravingen en besloten in regionaal verband met elkaar samen te werken.

Het werkgebied omvat de kernen Heiloo, Bergen, Egmond, Castricum, Akersloot, Limmen en Uitgeest. Ook wordt er assistentie geboden buiten dit gebied. De status van de groep amateurs is Werkgroep.

De regio Oer-IJ (Kennemerland) kent een oude bewoningsgeschiedenis waar sinds 1950 vooral door amateurarcheologen de toon is gezet. Vaak voerden zij in overleg met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) opgravingen uit. Het ROB, opgericht in 1947, heet inmiddels Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Via het netwerk van amateur-archeologen kon men verstoringen van het bodemarchief in de gaten houden, verkenningen verrichten en onderzoek doen.

Door verandering van wetgeving en daardoor professionalisering van de archeologie zouden de amateurs door samenwerking met elkaar en met gemeenten hun actieve rol bij opgravingen kunnen behouden. Hun betrokkenheid bij gemeentelijke uitbreidingsplannen (verstoringen) en advisering over archeologisch belangrijke locaties op basis van hun lokale kennis is altijd gewaardeerd. De zo gevormde Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ maakt deel uit van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.). Ze is aangesloten bij AWN afdeling 9.

Diverse amateurs uit de groep zetten zich in voor eigen onderzoek en/of assisteren tijdens professionele opgravingen en/of leveren informatie voor bureau-onderzoek vanwege hun lokale kennis. De leden zijn antennes voor sloop- en bouwactiviteiten. Dit resulteerde sinds 2004 in diverse onderzoeken zoals in Castricum aan de Schoolstraat, aan de Zanderijweg, aan de Geversweg, op de Boogaerd, in Limmen aan de Visweg en Hogeweg en recent nog in Uitgeest bij De Koog.

Een bijzondere locatie kwam door amateurs aan het licht bij de ontdekking van “de Steentijd” op een erf te Akersloot/Klein Dorregeest en diverse Brons- en IJzertijd vindplaatsen te Uitgeest.

De leden organiseren basiscursussen archeologie. Na Zaanstad werd in 2011 een cursus in Heiloo georganiseerd en in 2015 zijn er plannen voor een derde cursus. Bij de overleggen van de werkgroep zijn ook van meet af aan leden van andere AWN-afdelingen betrokken. Deze afdelingen liggen ook in het Oer-IJgebied. Dit zijn AWN afdeling 4 Kennemerland, Heemskerk-Beverwijk en AWN afdeling 3 Zaanstreek/Waterland e.o..

Contact met de Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ ?

– Commentaar, suggesties of vragen?

– Of heeft u een tip of locatie ?

– Heeft u iets gevonden ?

– U kunt direct e-mailen met Rino Zonneveld zonnevld@ziggo.nl