Terug naar het overzicht

Excursie Vroege Middeleeuwen op zondag 03 oktober

De strandwallen werden druk bewoond

AFGELAST VANWEGE WEERSOMSTANDIGHEDEN. DATUM VOOR NIEUWE EXCURSIE VOLGT.


In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ organiseert de Stichting Oer-IJ dit najaar zes excursies op zondagochtenden naar markante locaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis in het Oer-IJ gebied.


Zondag 03 oktober

Thema/onderwerp: Vroege Middeleeuwen (450-1050). De eerste bewoners van Heiloo en omstreken waren boeren. Ze woonden met hun gezinnen op de strandwal langs de uitlopers van het Oer-IJ. Het was er veel dichter bevolkt dan veel mensen denken. Wat is er aan sporen teruggevonden en wat weten we van het alledaagse leven uit die tijd?

Startlocatie: Archeologisch museum Baduhenna, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.

Vertrektijd: 10 u.

Duur: 2 1/2 u.

Kosten: geen.

Klik hier voor aanmeldingen. 


Hieronder meer achtergrondinformatie over een van die markante periodes.

Vroege Middeleeuwen (periode 450-1050)


Het Oer-IJ gebied en in het bijzonder de strandwal Limmen Heiloo was in de Vroege Middeleeuwen dichtbevolkt. Dat weten wij dankzij de vele bodemvondsten uit deze periode die in dit gebied zijn aangetroffen. Op veel plaatsen zijn restanten van boerderijen terug gevonden. Door alle opgravingen in dit gebied is er een goed beeld ontstaan van landschap en bewoners uit deze tijdsperiode. Een boerderij reconstructie is een goede mogelijkheid om deze periode te verbeelden. Stichting Baduhenna beheert een waardevolle collectie archeologische objecten die kunnen helpen bij het verbeelden van deze tijdsperiode. Ook liggen er kansen om ergens in het gebied Zandzoom/Zuiderloo (of op het terrein van Landgoed Willibrordus) een object te realiseren dat de sfeer van een Vroeg Middeleeuwse boerderij verbeeldt. Daaraan is dan weer het verhaal van die tijdsperiode te koppelen. Samen met Baduhenna is Stichting Oer-IJ begonnen met de mogelijkheden in beeld te brengen.

Een boerderij reconstructie is een goede mogelijkheid om deze periode te verbeelden. Door de Stichting Oer-IJ is geopperd een mogelijke locatie in Zuiderloo daarbij te betrekken. Zo zou mogelijk het vierkant van de boerderij die aan de Lagelaan stond in de plannen opgenomen kunnen worden. Daarmee zou het icoon een mooie pleisterplaats voor bezoekers  zijn, langs een toeristische fietsroute.

Inmiddels is een bredere werkgroep ontstaan met vertegenwoordigers van onder andere Stichting Regionale Archeologie Baduhenna en de Historische Vereniging Heiloo. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Heiloo. De intentie is serieus te onderzoeken hoe deze bijzondere tijdsperiode kan worden gemarkeerd in het landschap. 

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Over de Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050) spraken Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed).

Klik hier om hun lezingen terug te zien.

Klik hier voor een overzicht van alle icoon-excursies.