Terug naar het overzicht

Excursie Voorhistorie op zondag 19 september

Locaties Huis van Hilde en De Hoep lagen in zee

In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ organiseert de Stichting Oer-IJ dit najaar zes excursies op zondagochtenden naar markante locaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis in het Oer-IJ gebied. 


Zondag 19 september

Thema/onderwerp: Voorhistorie (tot 12 v.Chr.) Het Oer-IJ mondde uit in zee bij Castricum; de aanwezigheid en invloed van die verdwenen rivier is in het landschap nog steeds goed waarneembaar.

Startlocatie: Voorplein Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum (achter het station).

Vertrektijd: 10 u.

Duur: 2 1/2 u.

Kosten: geen.

Klik hier voor aanmeldingen.  


Hieronder meer achtergrondinformatie over een van die markante periodes.


Voorhistorie (periode tot 12 v. Chr.)

Tot het begin van onze jaartelling stroomde het Oer-IJ bij het huidige Castricum uit in zee. Onder het huidige duinlandschap en de Castricummerpolder ligt de voormalige binnendelta van het Oer-IJ. Veel structuren en elementen in het huidige landschap vinden hun oorsprong in deze periode zoals het micro reliëf met de hoge wadplaten en de lage wad geulen. Delen van de monding zijn overstoven met duinzand. In de ondergrond van Huis van Hilde en ook De Hoep zijn bodemlagen aanwezig die dateren uit de fase waarin de monding nog open was. Beide publiekslocaties zijn uitstekend geschikt om het beeldverhaal van deze tijdsfase op te roepen. PWN gaat haar vaste expositie komend jaar vernieuwen en is bereid om in de nieuwe expositie informatie op te nemen over de binnendelta van het Oer-IJ.

Op 1 juli waren er een lezingen over het ontstaan van het Oer-IJ door Erik Cammeraat (hoofddocent UVA, kenner ontstaansgeschiedenis landschap) en Peter Vos (geoloog bij TNO).

Klik hier om de lezingen terug te zien.

Klik hier voor een overzicht van alle icoon-excursies.