Terug naar het overzicht

Excursie Romeinse Tijd op zondag 26 september

Bij de Velsertunnel ligt een havenfort
In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ organiseert de Stichting Oer-IJ dit najaar zes excursies op zondagochtenden naar markante locaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis in het Oer-IJ gebied.

Zondag 26 september

Thema/onderwerp: Romeinse Tijd (12 v. Chr.– 450).
De Limes (van Arnhem, via Utrecht naar Katwijk en sinds kort Werelderfgoed) is officieel de noordelijke grens van het oude Romeinse Rijk. Maar in Velsen lagen aan de oevers van het Oer-IJ twee havenforten van die zelfde Romeinen.

Waarom juist daar en wat kwamen ze doen?

Startlocatie: parkeerterrein De Ven (zijweg van Laaglandersluisweg) Velsen-Zuid (bij de IJsbaan/modelbootvijver in Recreatiegebied Spaarnwoude).

Vertrektijd: 10 u.

Duur: 2 1/2 u.

Kosten: geen.

Klik hier voor aanmeldingen.

Hieronder meer achtergrondinformatie over een van die markante periodes.

Romeinse tijd (periode 12 v. Chr. – 450)


Bij de aanleg van de Velsertunnel en de Wijkertunnel zijn de restanten gevonden van twee Romeinse havenforten. Deze vormen naast veel andere vondsten uit deze tijd het bewijs dat de oevers van het Oer-IJ zo’n 50 jaar deel hebben uitgemaakt van de noordgrens van het Romeinse rijk. Van hieruit trokken de Romeinen dieper het Oer-IJ gebied in en zijn er veel contacten geweest met de inheemse Friese bevolking. Zelfs bij Krommenie zijn nog restanten gevonden van een Romeinse wachttoren. Het zijn sporen van samenleven en strijd. Dankzij de strijd die de Friezen leverden met de Romeinen hebben de Friezen zich meer verenigd tot ‘een volk’ en dat heeft zich in de periode daarna verder ontwikkeld. De beste plek om het verhaal van de Romeinen en de Friezen te vertellen en te verbeelden is nabij de plek waar de havenforten hebben gelegen en dat is in het huidige Recreatiegebied Spaarnwoude. Samen met het Recreatieschap en de gemeente Velsen wordt bekeken hoe we deze tijdsperiode het best voor het publiek kunnen ontsluiten.

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Rob van Eerden (Archeologisch adviseur provincie Noord-Holland) en Arjen Bosman (archeoloog, expert krijgsgeschiedenis) bespraken de Romeinse Tijd .

Klik hier om die presentaties terug te zien.

Klik hier voor een overzicht van alle icoon-excursies.