Terug naar het overzicht

Excursie Moderne Tijd op zondag 24 oktober

Industrie verandert het landschap
In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ organiseert de Stichting Oer-IJ dit najaar zes excursies op zondagochtenden naar markante locaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis in het Oer-IJ gebied.

Zondag 24 oktober

Thema/onderwerp: Moderne Tijd (1850-heden). De aanleg van het Noordzeekanaal betekende een enorme verandering van het landschap en zorgde voor veel welvaart in Amsterdam. Aan de groei van economische bedrijvigheid hier komt voorlopig geen eind. Toch is er ook ruimte voor nieuwe natuur.

Startlocatie: Parkeerterrein Het Groene Schip

Langs de Noorderweg bij de wielerbaan. N202 volgen richting Amsterdam, Voorbij pont Buitenhuizen na ongeveer een kilometer rechts de Noordzeekanaalweg op en vervolgens rechtsaf de Noorderweg op. Na 200 meter ligt aan de linkerkant het parkeerterrein.

Afstand en kenmerken wandeling: 1 km, onderweg lange trap

Vertrektijd: 10 u.

Duur: ong. 2 uur

Kosten: geen.

Klik hier voor aanmeldingen. 

Hieronder meer achtergrondinformatie over een van die markante periodes.

Moderne tijd ( periode 1850-heden)


Hier wordt gekeken naar 'het Groene Schip', de dertig meter hoge berg opgebouwd met rest-as uit verbrandingsovens. De bult krijgt een recreatiebestemming en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Boven op de top van de berg, ruim 30 meter boven maaiveld, wordt een uitzichtpunt gecreëerd van waaraf een prachtig uitzicht wordt geboden op enerzijds het oude veenweidelandschap van Assendelft met aan de andere kant een compleet nieuw landschap dat in de afgelopen eeuw is ontstaan. In het zuiden, oosten en westen wordt het beeld van het moderne landschap bepaald door het Havengebied van Amsterdam, het Recreatiegebied Spaarnwoude en het stedelijk gebied van de IJmond. Vooral het zicht op het contrast het Laat Middeleeuwse en het 21ste -eeuwse landschap is hier fenomenaal en confronterend. Een ideale plek dus om de verhalen over de ontwikkelingen van het landschap in het Oer-IJ gebied tot leven te wekken.  

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Klik hier voor een registratie van de lezingen van Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer). 

Klik hier voor een overzicht van alle icoon-excursies.