Terug naar het overzicht

Excursie Late Middeleeuwen op zondag 10 oktober

Er stonden overal kastelen rond het Oer-IJ
In het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ organiseert de Stichting Oer-IJ dit najaar zes excursies op zondagochtenden naar markante locaties die bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis in het Oer-IJ gebied.

Zondag 10 oktober

Thema/onderwerp: Late Middeleeuwen (1050-1500). Het Oer-IJ gebied stond vol kastelen en burchten.
Tegen wie moesten de bewoners zich beschermen? Wat is er van al die verdedigingsweken nog te zien? Welke rol speelden de kerk en de edellieden?

Startlocatie: Huys Egmont, Slotweg 46-48, 1934 CN Egmond aan den Hoef.

Vertrektijd 10 u.

Duur: 2 1/2 u.

Kosten: geen.

Klik hier voor aanmeldingen. 

Hieronder meer achtergrondinformatie over een van die markante periodes.


Late Middeleeuwen (periode 1050 – 1500)


De Late Middeleeuwen was de tijd van de kastelen in Kennemerland en het Oer-IJ gebied. Op tal van plekken bouwden landheren hun versterkte woonburchten om daarmee hun gezag over de omgeving te kunnen uitoefenen. Kastelen vormen dan ook het icoon van deze tijdsperiode. Veel kastelen zijn in de loop van de tijd verdwenen. In Egmond aan den Hoef liggen duidelijk zichtbaar de fundamenten van het vroegere Kasteel Egmond. Momenteel wordt er in het gebouw van de Stichting Historisch Egmond gelegen tegenover de restanten van het voormalige kasteel gewerkt aan een nieuw Bezoekerscentrum Huys Egmont. In de nieuwe expositie over de Abdij en het kasteel is ook ruimte om de ruimere context van deze ‘kastelentijd’ weer te geven. Samen met Huys Egmont werkt Stichting Oer-IJ aan de verbeelding van deze tijdsperiode uit de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Kastelen spreken tot de verbeelding van een groot publiek.

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties. Op 17 juni ging het over de Late Middeleeuwen (1050 – 1500): met als sprekers Nancy de Jong (stadsarcheoloog gemeente Alkmaar) en Martijn Mulder (voorzitter Stichting Historisch Egmond).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.

Klik hier voor een overzicht van alle icoon-excursies.