Gemeenten Oer-IJ gebied

Kaart voorhistorie

Kaart van voor de jaartelling. Het Oer-IJ mondt nog uit in zee bij Castricum. De huidige kust is met een stippellijn aangegeven.

Het Oer-IJ mondde, voor het rond het begin van de jaartelling dichtslibde, als noordelijke tak van de Rijn bij Castricum in zee uit. Het getijdenlandschap eromheen kenmerkte zich onder meer door de een groot stelsel van kreken en slenken.

Onze stichting richt zich met haar activiteiten op het gebied in de driehoek Velsen, Alkmaar, Amsterdam. Met daarin de gemeenten Beverwijk, Castricum, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Bergen, Heiloo, Uitgeest, Velsen en Zaanstad. Daar zijn overal nog restanten van het oude cultuurlandschap te zien.

Bij elke gemeente hebben we een contactambtenaar, met wie regelmatig wordt overlegd. Op deze site is ook meer te lezen over de ontstaansgeschiedenis van die plaatsen in het Oer-IJ gebied. Klik op een naam voor extra informatie over de geschiedenis van die Oer-IJ-gemeenten.

 

Gemeenten in het Oer-IJ gebied

Beverwijk
Castricum
 Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Heemskerk
• Bergen
Heiloo 
Uitgeest
Velsen
Zaanstad