Natuur & Landschap

Het Oer-IJ heeft een grote variatie in natuur en landschap op een relatief klein oppervlakte. Hoge natuurwaarden zijn te vinden in het uitgestrekte duingebied tussen Wijk aan Zee en Castricum. De lagere en nattere delen zijn al sinds eeuwen in gebruik als weidegebieden. Hierin ligt een aantal van de beste weidevogelreservaten van Noord-Holland.De Noordzee vormt de westgrens van het gebied. In het noorden ligt het Alkmaardermeer, een restant van het grote merengebied dat in de middeleeuwen grote delen van Noord-Holland in beslag nam. In het veenweidegebied in het oosten van het Oer-IJ gebied is de eeuwenoude ontginningsgeschiedenis van het grote Hollandveen, dat zich in de middeleeuwen uitstrekte van Noord-Duitsland tot in België, nog goed te lezen.

In het zuiden wordt het gebied begrensd door het Noordzeekanaalgebied en de IJpolders. Kronkelende waterlopen in het hart van het Oer-IJ duiden op het voormalige estuarium dat hier tot het begin van onze jaartelling aanwezig was.

Archeologie & Aardkunde

Natuur & Landschap

Grondgebruik & Landbouw

Water en nog eens water

2000 jaar Oorlog & Vrede

Cultuurhistorie & Industrieel erfgoed