Werkgroep Oer-IJ Atlas

atlassenHet uitgeven van een ‘Atlas van het Oer-IJ’ als een leesbaar en rijk geïllustreerd boek moet tastbaar maken waar het om gaat als we spreken over een geologisch, archeologisch, landschappelijk en historisch bijzonder gebied. In zo’n uitgave zullen de thema’s en verhaallijnen uit het Plan van Aanpak leidend zijn.

De werkgroep Atlas heeft zich onder voorzitterschap van Piet Veel gebogen over de inhoud van een boek dat alle facetten van het Oer-IJ gebied moet belichten. Er is eerst een plan van aanpak gemaakt en daarna een inventarisatie voor de inhoud opgesteld. Dat laatste stuk wordt de basis voor de samenstelling van de uitgave. Een redactiecommissie houdt zich nu verder bezighouden met de praktische realisering van een Oer-IJ Atlas. Bert Buizer voert de eindredactie.

INHOUDSOPGAVE ATLAS van het OER-IJ gebied

Voorwoord – Evert Vermeer

1.1 Het Oer-IJ?

Wat is dat? – Hans van Weenen

Voorhistorische periode tot 12 v.Chr.

2.1 De landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ – Peter Vos

2.2 Pioniers van het nieuwe land. De eerste bewoners van Heiloo-Craenenbroeck – Jan de Koning.

Romeinse Tijd, 12 v.Chr.-450 n.Chr.

3.1 Flevum op de kaart. Waarom kwamen de Romeinen naar Velsen? – Arjen V.A.J. Bosman

3.2 Flevum op de kaart. Hoe zag het Romeinse militaire landschap er bij Velsen uit?  – Arjen V.A.J. Bosman

3.3 De archeologie van het Oer-IJ-gebied in de Romeinse tijd – Jan de Koning & Rob van Eerden

Vroege Middeleeuwen, 450-1050

4.1 Bewoning langs het Oer-IJ (1e-16e eeuw) – Frits David Zeiler

4.2 Middeleeuwse boerderijen op de strandwal: de opgraving Limmen-De Krocht –  Menno Dijkstra

4.3 Van heinde en verre: het belang van de waterwegen

Vroege Middeleeuwen Menno Dijkstra

4.4 Het contact met de wereld buiten het Oer-IJ – Silke Lange

Late Middeleeuwen, 1050-1500

5.1 Oer-IJ: het geheim van de duinen – Rienk Slings

5.2 Tussen duin en veen – natuur en landschap van het Oer-IJ gebied – Bart Korf

5.3 Nat en droog: namen in het Oer-IJ-gebied – Frits David Zeiler

5.4 Begeesterd Egmond: kracht en macht van het geloof – Gerard Alders

5.5 Zandkastelen: middeleeuwse burchten in de binnenduinrand – Gerard Alders

5.6 Waterstand en waterstaat in het Oer-IJ-gebied (circa 950 – circa. 1600) – Frits David Zeiler

5.7 De Amstel en het Oer-IJ. Het archeologisch onderzoek bij de Noord-Zuidlijn en de vroege geschiedenis van Amsterdam – Jerzy Gawronski

5.8 ‘Een landschap dat heeft zien gebeuren’. Oorlogvoering in het Oer-IJ tussen 1200  en 1500 – Ronald de Graaf

5.9 Al die bomen staan er dankzij de buitenplaatsen – Léon Klein Schiphorst

5.10 Een ring van rijkdom: buitenplaatsen en hun plantages – Gerard Alders

6.0 Nieuwe Tijd, 1600-1860

6.1 Geld als water? Landaanwinning in het Oer-IJ gebied, 1500-1760 – Diederik Aten

6.2 Akersloot wereldwijd – Piet Kleij

6.3 Veranderingen in energie en landschap 1600-1900 – Herman Kaptein & Piet        Kleij

6.4 Oorlog en vrede: inval en strijd van 1799 – Gerard Alders.

7.0 Moderne Tijd, 1850-heden

7.1 De Stelling van Amsterdam: verdedigen met water – Agnes de Boer

7.2 Van zeearm tot kanaal. De waterstaatkundige ontwikkeling van het IJ van 1850 tot heden – Rob Veenman

7.3 Sociale gevolgen van de aanleg van het Noordzeekanaal – Pauline van Vliet

7.4 Het Oer-IJ-gebied: hoe verder in de toekomst? – Jos Teeuwisse & Rik de Visser

[/ezcol_1third_end]Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.