Werkgroep Oer-IJ Academie

 

DSC_0125

Coördinator van de lezingen Hans van Weenen leidt zelf de lezingen in.

 

 

 

De.Oer-IJ Academie organiseert lezingen, een opleiding tot ambassadeur van het Oer-IJ voor recreatieondernemers en de gidsencursussen.Ook wordt gewerkt aan een leskoffer voor het onderwijs.

 

Stand van zaken Oer-IJ werkgroep Educatie Basisonderwijs.  

1.       De werkgroep is dit jaar 6 keer bijeen geweest en heeft een plan uitgewerkt om met 3 basisscholen van de stichting Tabijn in Uitgeest een pilot te beginnen om lesmateriaal, activiteiten en excursies te ontwikkelen. Die gaan het landschap en de cultuurhistorie van het Oer-IJ in de klas brengen. Ook gaan de leerlingen met hun leerkrachten op onderzoek in de directe omgeving van de school en Uitgeest om dat landschap en de cultuurhistorie te bekijken en te ervaren.

2.       In april heeft Jan Hormann een presentatie gehouden op de Juliana van Stolbergschool (ISOB) in Castricum, waarbij de docenten erg verrast en enthousiast waren over de plannen van de educatiewerkgroep.

3.       Daardoor kregen we op 25 september de gelegenheid om het plan te presenteren aan de directeuren van een aantal  ISOB scholen in Castricum, Uitgeest en Akersloot en hebben zij kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die wij willen bieden. Ook hier was men zeer geïnteresseerd, alhoewel er nog geen concrete vervolgacties uit zijn voortgekomen

4.       Op 28 september werden de plannen gepresenteerd aan de drie leerkrachtenteams van de Tabijnscholen in Uitgeest. Lia Vriend introduceerde het Oer-IJ gebied en Jan Hormann zette het educatieplan uiteen. Daarna was er een wandelexcursie met gids in vier groepen. Twee groepen bekeken het noordelijk deel van Uitgeest en de andere twee het zuidelijk deel. Na de excursie vertelde Pauline van Vliet over haar project “Cornelis Corneliszoon” en presenteerde Wil Koopmans de zgn. Waterles van het HHNK, die voor het project zal worden aangepast aan de situatie in Uitgeest.

 

 

Status werkgroep: Is operationeel. Het laatste nieuws en meer achtergronden over diverse onderdelen kunnen worden gelezen in de rubriek Academie onder het kopje Wat doen wij. Voorzitter van de werkgroep is Jan Hormann. 

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.