De Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering bestaat uit personen die op persoonlijke titel en vanuit hun belangstelling en/of deskundigheid aan de uitvoering van het initiatief meewerken. De groep komt drie keer per jaar op uitnodiging van het bestuur bijeen. De leden worden bijgepraat en benut als toetssteen en klankbord voor het beleid van de stichting. Het bestuur laat zich graag adviseren door deze groep mensen: gevraagd en ongevraagd.

De Verenigde Vergadering bestaat uit de volgende personen:

Joke van der Aar
Fred Aarsen
Greet Blokker
Menno de Boer
Corine Bok
Ingwer Bos
Wim Bosman
Eveline Bot
Edith van Daalen
Maarten Dijkshoorn
Mireille Dosker
Koen van den Driesche
Aaltje Emmens-Knol
Jan Fokkens
Hans Ghijsels
Sietze Haringa
Jaap van Harlingen
Jan Hille
Ed Huitenga
Petra Janzee
Ellen Klaus
Piet Kleij
Jan Kuiper
Robbert de Lange
Rene Marcelis
Hidde Posthuma
Robert de Rijke
Rob Schijf
Stichting Verhalen Verbinden (Agnes de Boer en Marlenne Schrijver)
Piet Veel
Rob Veenman
Ron van ’t Veer
Gerard Veldt
Bob Visser
Pauline Van Vliet
Willemieke de Waal
Hans van Weenen
Ramon van Weenen
Henk Wijkhuisen
Arie Zonjee
Rino Zonneveld