Sponsors

Om de activiteiten van de Stichting Oer-IJ te kunnen uitvoeren wordt regelmatig een beroep gedaan op steun van bedrijven en instellingen. Dat kan om een financiële bijdrage gaan, maar ook om dienstverlening zonder daar kosten voor in rekening te brengen.

Zo is de productie van het Plan van Aanpak mogelijk geworden door sponsbijdragen van de gemeente Castricum, het programma ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van de Provincie Noord-Holland, de Rabobank Noord-Kennemerland en KPMG.

Voor het fietsrouteproject zijn aanzienlijke donaties toegezegd door de Stichting TriaCus uit Heemskerk en de Rabobank Noord-Kennemerland.

 

Andere meer structurele sponsors zijn:

NV Afvalzorg
Salmay Communicatie
LIA, Ontdek Noord-Holland
Vista, Landschapsarchitecten en Stedenbouw
Gorteradvisie, Reclame en Communicatie (Heemskerk)

 


Strandpaviljoen Zoomers

Wie belangstelling heeft om de Stichting Oer-IJ te sponsoren laat dat weten aan de secretaris, die vervolgens contact opneemt om een en ander nader te bespreken.

Telefoon: 06 – 5758 2348
Mail: josteeuwisse10@gmail.com