ANBI-status en AVG

De Stichting Oer-IJ, Geopark i.o, heeft de ANBI-status, waardoor het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk is het initiatief financieel te steunen.

De ANBI-status verplicht ons inzicht te geven in de organisatie en financiële huishouding van de Stichting Oer-IJ. Dat kan worden verkregen door op een van de onderstaande documenten te klikken.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2019

Balans en exploitatieoverzicht 2019

Stichting Oer-IJ jaarverslag 2019

Toelichting op Activiteitenplan 2020

ANBI aanvulling voor wat betreft ‘Beloningsbeleid’ 

Notitie ‘Inspiratiebeeld Zicht op het Oer-IJ

Stichting Oer-IJ heeft in 2015 “Zicht op het Oer-IJ” uitgebracht. In feite is dit het beleidsplan van Stichting Oer-IJ. Dit plan is nog altijd onverminderd van kracht met uitzondering van ons streven om de Geoparkstatus te verkrijgen. In het genoemde document is een Plan van Aanpak opgenomen met daarin 8 projecten. Alleen project 8 “Verkrijgen Geoparkstatus” is komen te vervallen. Jaarlijks maakt het bestuur een Activiteitenplan waarin wordt aangegeven welke projectonderdelen in uitvoering worden genomen en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is.

Beleidsplan ‘Zicht op het Oer-IJ’

-0-

Privacyverklaring Stichting Oer-IJ (19-12-2018)

Klik hier om het document te kunnen lezen.

 

 

anbi logo