Organisatie

Uitgelicht

De stichting Oer-IJ, Geopark i.o. is een bewonersinitiatief ; met een compact bestuur, vaste adviseurs, een verenigde vergadering als klankbord, verschillende werkgroepen voor een tiental projecten, samenwerkingspartners en sympathisanten. Op onderliggende pagina’s meer achtergrondinformatie over de mensen die daar bij zijn betrokken en hun werkzaamheden in dit verband. Wie de samenstelling van het bestuur wil weten of contact zoekt klikt hier.

De stichting heeft als ideële organisatie een ANBI-status, wat voor sponsors en donateurs fiscale voordelen oplevert. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37123629. Ons IBAN-nummer is NL87RABO0159876702

 

 

Ondersteuning

Een groeiend aantal instanties, organisaties en bedrijven werken samen met het Oer-IJ initiatief en/of hebben te kennen gegeven het Oer-IJ initiatief waardevol te vinden:

Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
PWN, Waterbedrijf Noord-Holland 

De acht Oer-IJ-gemeenten. Klik op de plaatsnaam voor meer informatie

Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Gemeente Heiloo
Gemeente Heemskerk
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen
Gemeente Zaanstad

 

ANBI-status en AVG

De Stichting Oer-IJ, Geopark i.o, heeft de ANBI-status, waardoor het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk is het initiatief financieel te steunen.

De ANBI-status verplicht ons inzicht te geven in de organisatie en financiële huishouding van de Stichting Oer-IJ. Dat kan worden verkregen door op een van de onderstaande documenten te klikken.

Balans per 31 december 2018

Activiteitenplan plus begroting

Jaarverslag 2018

ANBI aanvulling voor wat betreft ‘Beloningsbeleid’ 

Notitie ‘Inspiratiebeeld Zicht op het Oer-IJ

Stichting Oer-IJ heeft in 2015 “Zicht op het Oer-IJ” uitgebracht. In feite is dit het beleidsplan van Stichting Oer-IJ. Dit plan is nog altijd onverminderd van kracht met uitzondering van ons streven om de Geoparkstatus te verkrijgen. In het genoemde document is een Plan van Aanpak opgenomen met daarin 8 projecten. Alleen project 8 “Verkrijgen Geoparkstatus” is komen te vervallen. Jaarlijks maakt het bestuur een Activiteitenplan waarin wordt aangegeven welke projectonderdelen in uitvoering worden genomen en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is.

Beleidsplan ‘Zicht op het Oer-IJ’

-0-

Privacyverklaring Stichting Oer-IJ (19-12-2018)

Klik hier om het document te kunnen lezen.

 

 

anbi logo

 

 

 

 

Sponsors

Om de activiteiten van de Stichting Oer-IJ te kunnen uitvoeren wordt regelmatig een beroep gedaan op steun van bedrijven en instellingen. Dat kan om een financiële bijdrage gaan, maar ook om dienstverlening zonder daar kosten voor in rekening te brengen.

Zo is de productie van het Plan van Aanpak mogelijk geworden door sponsbijdragen van de gemeente Castricum, het programma ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van de Provincie Noord-Holland, de Rabobank Noord-Kennemerland en KPMG.

Voor het fietsrouteproject zijn aanzienlijke donaties toegezegd door de Stichting TriaCus uit Heemskerk en de Rabobank Noord-Kennemerland.

 

Andere meer structurele sponsors zijn:

NV Afvalzorg
Salmay Communicatie
LIA, Ontdek Noord-Holland
Vista, Landschapsarchitecten en Stedenbouw
Gorteradvisie, Reclame en Communicatie (Heemskerk)

 


Strandpaviljoen Zoomers

Wie belangstelling heeft om de Stichting Oer-IJ te sponsoren laat dat weten aan de secretaris, die vervolgens contact opneemt om een en ander nader te bespreken.

Telefoon: 06 – 5758 2348
Mail: josteeuwisse10@gmail.com