Driedaagse IJmond-route

Deze driedaagse wandelroute in de regio IJmond laat cultuur en natuur van dichtbij beleven. Het IJmondpad verbindt de karakteristieke landschappen van de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk met elkaar: statige buitenplaatsen, lunettenlinies, forten, kerken, maar ook de rustgevende bossen, duinen en weilanden in het Oer-IJ gebied.
 Klik hier voor een wandelkaart en aanvullende informatie. 

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Wormerpad

Een wandelroute vanuit Assendelft via Wormer, Bartelsluis, Enge Wormer naar Zaanse Schans en via De Schoolmeester en langs de Watertoren via Saendelft weer terug.
 Klik hier voor meer informatie. 

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Eiland De Woude

Westwouderpolder. De uitgave : ”Op lemen voeten” is een wandelroute van 7,5 km langs de oevers van het eiland “De Woude”. Begin en eindpunt zijn bij het pontje.
Klik hier voor een beschrijving.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

NS wandeltocht door het duin

NS27 Noord-Hollands Duinreservaat. Start bij station Castricum

Schoonwatervallei : De rode route.
Een wandeling van 4,5 km. De mooie overgang tussen duinen en duinpolders is bijzonder omdat er maar heel weinig plaatsen zijn waar de duinen niet worden begrensd door bebouwing. Hier, bij Bakkum-Noord, is het zicht vanuit de polder naar de duinen nog intact.

Schoonwatervallei : De groene route.
Een wandeling van 2,3 km. Dit is een route die duin en polder met elkaar verbindt.
De mooie overgang tussen duinen en duinpolders is bijzonder omdat er maar heel weinig plaatsen zijn waar de duinen niet worden begrensd door bebouwing. Hier, bij Bakkum-Noord, is het zicht vanuit de polder naar de duinen nog intact. 

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Kasteeltuin Assumburg

 Een wandeling door de kasteeltuin van Assumburg. Eind 20e eeuw verwierf de gemeente Heemskerk het eigendom van de gronden rond het kasteel en besloot er een park (Assumburg/Oud Haerlem) op aan te leggen. De grachten rond het kasteel werden weer uitgegraven en de grond gesaneerd. De aanleg van de tuin kon beginnen. In 2011 vond de opening van de tuin plaats. Een grote groep vrijwilligers is dagelijks bezig met het onderhoud.

Eiland van rust, ruimte en tijdloosheid. Dat is wat bezoekers in de tuin ervaren de tuin te midden van onze 21e-eeuwse dagelijkse samenleving. Het vormt de kern van de aantrekkelijkheid van de tuin, die uw bezoek daarom zeker waard is.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

PWN-wandelroutes in de duinen

In de duinen bij Castricum, Bakkum en Heemskerk zijn door PWN diverse wandelroutes uitgezet.

– Meertje van Vogelenzang (4 km – groene driehoekjes)
– Weide van Brasser (6,9 km – rode driehoekjes)
– Geversduinroute (5 km – blauwe driehoekjes)
– Kleintje Johanna’s Hof (2,1 km – blauwe driehoekjes)
– Leppad (3,6 km – gele driehoekjes)
– Rodaamroute (4 km – gele driehoekjes)
– Rondje bosreservaat (8,2 km – groene driehoekjes)
– Rondje infiltratiegebied (6,6 km – rode driehoekjes)
– Slag bij Castricum (3,7 km – rode driehoekjes)
– Trimbaanpad (3,6 km – groene driehoekjes)
– ’t Rondje van Boreel (5,4 km – rode driehoekjes)
– De Vlotter (4,2 km – rode driehoekjes)
– Kruisbergpad (4,5 km – gele driehoekjes)
– Om de Blink (5,6 km – blauwe driehoekjes)
– Van de Rellen naar de Vlotter (15,1 km – oranje driehoekjes)

Meer gedetailleerde informatie op de website van de Natuurwegwijzer.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

 

Beek als bron

Beek als Bron is een beschreven wandeling langs boven- en ondergrondse beken in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Met veel aandacht voor de bewoningsgeschiedenis en veranderingen in het landschap. Start station Beverwijk. Korte (3km) en langere route (14km). Gemaakt in het kader van een kunstproject.
Er is een speciale website en een boekje met routebeschrijving.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Het Noord-Hollandpad

Het Noord-Hollandpad is een langeafstand-wandelroute (270 km) die Texel of Wieringen met het Gooi verbindt. Het grootste deel van de tocht voert door boerenland, langs molens, slootjes, kanalen, bos en door karakteristieke dorpjes. De 13 etappes zijn in beide richtingen gemarkeerd, gaan grotendeels over onverharde paden, rustige landwegen of wandelpaden, de afstanden variëren van 14 en 26 km lang.

Etappe 8 en 9 lopen voor een belangrijk deel door het Oer-IJ gebied.

Banjeren door oeverlanden.

De wandeling gaat eerst de Schermer door, een 17e-eeuwse droogmakerij met rechte vaarten en wegen. Dan gaat het met het pontje over het Noord-Hollands kanaal naar Akersloot om vandaar door de grillige oeverlanden van het Alkmaarder- & Uitgeestermeer te banjeren, langs de oude strandwallen, molens en gemalen van Dorregeest en Uitgeest. Speciaal voor deze route zijn doodlopende voetpaden door veenpoldertjes en over graskades met elkaar verbonden. De eerste zeedijk pakken we onder Uitgeest op: de Lagendijk. In de middeleeuwen opgeworpen om het via de Krommenie oprukkende water van het IJ en de achterliggende Zuiderzee tegen te houden. Later, na de afdamming van de Krommenie en de inpoldering van het IJ is hij zo verlaagd dat hij nauwelijks meer als dijk te herkennen is. Vanaf Fort Krommeniedijk – onderdeel van de Stelling van Amsterdam – lopen we via paden en bebouwde kom naar station Krommenie. De route start bij het de brug / wachthuisje. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.

Etappe 9. Krommenie – Halfweg (25 km)

Lopen over hoge dijken.

Vlak voor Fort Veldhuis – onderdeel van de Stelling van Amsterdam – wordt de Lagendijk een Hogedijk, verderop ook wel Sint Aagtendijk geheten, naar de middeleeuwse naam voor Beverwijk. Hier vindt u vergezichten alom. Na het fort loopt de route over een schelpenpad onderlangs de dijk en fungeert deze als buffer tegen het bruisen van de A9. Via een fietspad achter de golfbaan om belanden we op de Noorder IJ- & Zeedijk. Pas als de asfaltweg bovenop de dijk gaat lopen, moeten we als wandelaar genoegen nemen met de onverharde voet van de dijk met uitzichten over de weilanden in het oosten. Na de veerpont over het Noordzeekanaal bij Buitenhuizen slalommen we door polderbossen om bij Spaarndam weer een middeleeuwse dijk te volgen, de Inlaagdijk. In feite de eerste zeedijk hier. Later is de Inlaagdijk door het nog niet getemde IJ doorgebroken, deels weggespoeld en vervangen door een meer zuidelijke afsteekdijk, de Hoge- of Spaarndammerdijk. Deze pikken we vlak voor Halfweg op, daar waar hij tot fietspad gepromoveerd is en we kunnen genieten van vergezichten over oude schansen, verruigde veenweiden en verlande dijkdoorbraken. De route start bij het NS station van Krommenie. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.

Meer bijzonderheden staan bij elkaar op een speciale website.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Het Monnikenpad rond Egmond-Binnen

Adelbertus die samen met Willibrordus de Friese bevolking kwam bekeren, was een geliefd man. Er werden hem grote wonderen toegeschreven en hij kon rekenen op een grote schare toehoorders tijdens zijn preken. Zijn leven is nauw verbonden met de geschiedenis van de streek rondom Egmond-Binnen. Het Monnikenpad doet deze geschiedenis herleven. Lengte 9 km. De route is gemarkeerd met rood-gele pijlen.

Adelbertus is de monnik die hier in het jaar 690 na Christus kwam om samen met Willibrordus het christendom te prediken. Zijn sterfdag – in 740 – wordt nog elk jaar herdacht. Die Sint Adelbertusviering is een heel bijzondere ervaring. Dan komen de monniken uit de Egmonder abdij bijeen om samen met honderden bezoekers bij het oorspronkelijke graf van Adelbertus te bidden.

Bij dit graf op de Adelbertusakker begint het Monnikenpad. De wandeling is zeer de moeite waard. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de abdij, want de abdijkerk, het abdijmuseum, de abdijwinkel en de galerie zijn vrij toegankelijk. Daarna loopt u dwars door de polders tussen Egmond-Binnen en Heiloo, het gebied waar de monniken vanaf de middeleeuwen actief waren met het ontginnen van moeras, de aanleg van dijken en het graven van sloten en vaarten.

Startpunt: Adelbertusakker, Oude Schulpweg 18, aan de westkant van Egmond-Binnen. Parkeren op PWN parkeerplaats naast restaurant Nieuw Westert.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Klik hier voor meer informatie.

 

Het Vogelrijkpad

Wandelen door een cultuurhistorisch gebied, buurtschap Busch en Dam en over een boerenlandpand tussen de kwetterende vogels en loeiende koeien. Lengte 11.3 km.

De route is in twee richtingen bewegwijzerd met blauwe pijlen. De route loopt over cultuurhistorische wegen en boerenlandpad tussen Beverwijk, Heemskerk en Assendelft. Het boerenlandpad is tussen begin maart en half juni afgesloten vanwege het broedseizoen van vogels. U kunt dan de alternatieve route over de Hoogedijk nemen. Onderweg ziet u ook het glooiende golfterrein van Heemskerk, een stukje gaswinningsterrein en het luchtoorlog-museum fort Veldhuis.

Tienduizend jaar geleden, in de ijstijd, is dit gebied ontstaan. Rond het begin van de jaartelling liep hier een zijarm van de Rijn: het Oer-IJ. De Kil is een restant hiervan. Tijdens de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen werd het gebied bewoond. Hiervan zijn nog in de ondergrond sporen te vinden.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

De wandelroute begint en eindigt bij Zorgboerderij White Ranch, Groenedijk 4 in Assendelft. Hier staat een informatiepaneel met kaart van de route. Bij het startpunt White Ranch, Groenedijk 4 in Assendelft zijn enkele parkeerplaatsen. Zo ook tegenover Fort Veldhuis, Genieweg 1 in Heemskerk. Honden toegestaan, maar niet op het boerenlandpad.

Klik hier voor de routekaart.

 

Wandelen in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder

Wandelen langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, door en langs het natuurgebied van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder en recreatieterrein De Hoorne. In de polder loopt u over vee-kerende bruggetjes en langs het vee dat in de wei staat en een speciaal voor amfibieën aangelegde paddenpoel. Tijdens het overwinterings- en broedseizoen van 1 november tot 15 juni is een gedeelte van het pad gesloten.

De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.

Alleen het wandelpad is gemarkeerd m.b.v. vierkante paaltjes en rood witte strepen eromheen. De route begint en eindigt o.a. bij het recreatieterrein De Hoorne. Diverse parkeerterreinen gratis. Honden toegestaan. Met uitzondering van het natuurterrein. Klik hier voor de routekaart.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Wandelen door Dorregeesterpolder

Wandelen over de graskade, door de weilanden, langs brede rietkragen en tussen de koeien door naar de Dorregeestermolen. De route loopt door de Dorregeesterpolder, op de rand van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, tussen Uitgeest en Akersloot. De route is gesloten van 1 april tot 1 juli in verband met het broedseizoen van weidevogels.

De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Er komen in het meer minstens 21 vissoorten voor. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars. Veel weidevogels kunnen worden waargenomen, zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.

Recreatieterrein Dorregeest ligt ten noordoosten van Uitgeest. Hier lagen vroeger ook de akkers, die ‘geesten’ werden genoemd (terug te vinden in plaatsnamen als Uitgeest en Dorregeest).

De wandelroute begint en eindigt aan het einde van het dagkampeerterrein. Diverse parkeerterreinen (gratis). Honden niet toegestaan. Klik hier voor de routekaart.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Rondwandeling door oude dorpskern Castricum

“Een rondwandeling in de oude dorpskom” beschrijft een wandeling door de oude buurtschap rond de oude Pancratiuskerk (Dorpskerk). Het wandelboekje van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum is in 2007 mede vanwege het veertigjarig jubileum uitgebracht.

Tijdens de rondwandeling, ongeveer 700 meter lang, kunt u kennis maken met de sfeer van vroeger in de buurtschap Kerkbuurt. In de oude dorpskom van Castricum neemt de dorpskerk, de oude Pancratiuskerk die dateert van omstreeks 1100, een markante plaats in.De route begint rondom deze kerk met begraafplaats, vervolgens door een stukje Dorpsstraat, door de Schoolstraat, Overtoom en weer terug in de Dorpsstraat.

U wandelt met een A5-gidsje waarin de bijzonderheden, inclusief plattegrond, staan vermeld. Verkrijgbaar via de historische vereniging Oud-Castricum.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Op Zoek naar Hilde

Deze uitgave van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum beschrijft een wandeling of korte fietstocht door een oude buurtschap naar een nieuwe Castricumse wijk met een Archeologisch verleden (4 km)

Hilde was een vrouw van 24-30 jaar en ze leefde in de tweede helft van de 4e eeuw. Tijdens een opgraving Castricum-Oosterbuurt in 1995-1996 werd haar skelet gevonden. Archeologen zijn haar Hilde gaan noemen. Er is een gezichtsreconstructie van haar gemaakt, die te zien is in “Het huis van Hilde”. Deze route voert u naar de plaats waar Hilde geleefd heeft.

Het routeboekje is te verkrijgen bij de Stichting Werkgroep Oud-Castricum, Geversweg 1b, te Castricum. Openingstijden: elke maandag en woensdagavond van 19:00 -21:00 uur;
elke eerste zondag van de maand van 11:00 -16:00 uur.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

De Maer- of Korendijkroute

De Maer- of Korendijkroute is een 8 kilometer lange wandeling langs de duinrand, door het polderland en via een rustiek dorpsgedeelte naar de dorpskom van Castricum. Slingerende sloten en subtiele hoogteverschillen verraden de grillen van het legendarische Oer-IJ. In deze wandelgids is zowel aandacht voor de natuurlijke als de menselijke krachten die het landschap vorm hebben gegeven. Het ontdekken van de wisselwerking maakt deze wandeling fascinerend.
Te koop bij onder andere VVV- Castricum aan de Dorpsstraat, bij boekhandel Laan in Castricum en bij de Stichting Werkgroep Oud-Castricum, Geversweg 1b, te Castricum. Of via de website van de historische vereniging Oud-Castricum .

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

 

Wandelen door de Heerlijkheid Bakkum

De Baccummer Banroute is een wandeling van 7 kilometer door de beboste binnenduinrand, een rustiek dorpsgedeelte van Bakkum en langs het open polderland. De route beslaat een gebied waar de wisselwerking tussen natuur en mens goed is af te lezen.
Dit boekje is verkrijgbaar bij Huis van Hilde, boekhandel Laan in Castricum en via de historische vereniging Oud-Castricum.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

 

Wandelen door de Heerlijkheid Castricum

Dit Tijdpad beschrijft een wandelroute van 10 kilometer door het duingebied en een wandeling over Duin en Bosch. De historie in het duingebied staat centraal tijdens deze wandelroute Het is een historische rondwandeling door de duinen bij Castricum. Dit landschap, nu een goed toegankelijk natuurgebied, heeft de afgelopen 2500 jaar vele metamorfosen ondergaan.
Dit boekje is verkrijgbaar bij de VVV-ANWB Castricum Dorpsstraat 66 in Castricum en bij de historische vereniging Oud-Castricum.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Drie wandeltochten rond Limmen

In de Geestenroutes ontrolt zich de geschiedenis van het geestgrondenlandschap van Limmen onder de voeten van de wandelaar. Drie rondwandelingen, de Geestenroutes genoemd, voeren door het overgangsgebied van strandwal en strandvlakte, over middeleeuwse dijken en wegen, langs vaarten en stetten, langs oude buurtschappen en hofsteden, kerken en het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Het boekje is te koop bij onder andere VVV- Castricum, boekhandel Laan in Castricum, de plaatselijke VVV bij drogisterij Aker in Limmen, de Hortus Bulborum in Limmen, en bij de Historische Vereniging Oud-Limmen. Het is ook verkrijgbaar bij de VVV-ANWB Castricum Dorpsstraat 66 in Castricum. Of te bestellen via de historische vereniging Oud-Castricum.

Een wandelroute lopen met de smartphone als plattegrond. Dit kan in Limmen over de Westergeestroute. U heeft hiervoor nodig de app InfoTour Explorer. Die kunt u direct downloaden door hier te klikken.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

De Strandwallenroute

Vier wandeltochten rond Akersloot

De strandwallenroute voert door een afwisselend landschap van oude strandwallen, voormalige strandvlaktes, veenpolders en het Alkmaardermeer. Dit oudste deel van de gemeente Castricum was 5000 jaar geleden een Waddeneiland. Het gebied heeft landschappelijk zoveel te bieden, dat vier wandelroutes zijn opgenomen, elk met een eigen karakter. In het wandelboekje komen natuur en cultuurgeschiedenis uitgebreid aan bod. De wandelingen sluiten op elkaar aan, maar zijn zodanig beschreven dat elke wandeling een eigen verhaal heeft.

Dit boekje, verkrijgbaar bij de VVV-ANWB Castricum Dorpsstraat 66 in Castricum, is een uitgave van de gemeente Castricum en ook te koop bij de historische verenigingen van Castricum, Limmen en Akersloot.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Wandelzoekpagina

Wandelzoekpagina biedt wandelaars informatie over wandelen in Nederland, meer dan 5000 dagwandelingen, wandelkaarten, stadswandelingen, GPS-wandelingen , meerdaagse tochten en overnachtingsadressen, kortom alles over wandelen. Hier klik hier om de site te bezoeken.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Wandelnet

Wandelnet is een internetplatform waar wandeltochten kunnen worden samengesteld en uitgeprint. Samen met 11 aangesloten organisaties en ruim 600 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland. Dit doen ze voor 6,6 miljoen wandelaars die jaarlijks 710 miljoen wandelingen maken. Klik hier om het platform te  bezoeken.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.