Waarom een Geopark ?

SONY DSC

Geopark De Hondsrug in Drenthe

Nederland kent tot nu toe 1 officieel erkend Geopark, dat is de Hondsrug in Drenthe. Een Geopark kun je niet worden, zegt secretaris van de Stichting Oer-IJ Jos Teeuwisse. Een Geopark dat je ben. Door unieke kenmerken kan een landschap voor zo’n erkenning in aanmerking komen.

 

Het Oer-IJ gebied is in oorsprong een getijdenlandschap. Een grillige aftakking van de Rijn mondde bij Castricum uit in zee. Wind en water. Verstuivingen en overstromingen. De natuur zelf heeft het gebied vorm gegeven. Er ontstonden strandwallen en spontane plantengroei leidde tot veenvorming. Zo zie je dat nergens anders.

Mensen hebben het in de loop der eeuwen gemaakt tot wat het nu is. Van die ontstaansgeschiedenis is nog veel in het landschap terug te vinden. En dan parafraseert Jos Teeuwisse graag Johan Cruyff; je ziet het pas, als je het weet. Die kennis en kwaliteiten willen wij graag breed uitdragen.

Met een erkenning als Geopark beoogt de stichting meer waardering voor de historische waarde van het landschap te krijgen. Zowel in de ruimtelijke ordening bij inrichting van het landelijk gebied, als bij gebruik door bewoners en recreanten. Door de geschiedenis tastbaarder te maken, krijgt een gebied een andere belevingswaarde. Zo’n keurmerk als Geopark is dan een bevestiging voor het bijzondere en eigen karakter.

Een Geopark status moet ook een plek op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO opleveren. De landen die het verdrag hiervoor ratificeerden, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen.

Zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een gecombineerde vorm is, komt voor een plek op de Werelderfgoedlijst in aanmerking. In Nederland hebben zowel de Grachtengordel van Amsterdam, De Waddenzee als De Beemster een plek op de lijst. Het getijdenlandschap hier -tussen kust en achterland- heeft een ontstaans- en bewoningsgeschiedenis die ook zo’n erkenning verdient. De Stichting Oer-IJ is inmiddels begonnen met een procedure om voor zo’n keurmerk in aanmerking te komen.

In Drenthe kwam het initiatief bij de provincie vandaan. Het Geopark Hondsrug heeft bij het Hunebedcentrum in Borger inmiddels een eigen bezoekerscentrum en informatiepunt, waar publiek met een vaste tentoonstelling wordt voorgelicht over de geologische geschiedenis van de Hondsrug. Daarnaast zijn in het gebied informatiepanelen geplaatst met een netwerk aan wandel- en fietsroutes. De combinatie van het Hunebedcentrum, met een Oertijdpark waar replica’s van prehistorische bebouwing staat, maakt het informatiepunt bijzonder interessant voor toeristen en dagjesmensen. Er worden thematische evenementen georganiseerd en ook het recreatieve bedrijfsleven profiteert daarvan.

 

logo-geopark-de-hondsrug_web

 

Zie ook de website van het Geopark

Klik hier voor een sfeerimpressie van Geopark de Hondsrug