Waarom een Geopark ?

SONY DSC

Geopark De Hondsrug in Drenthe

Nederland kent tot nu toe 1 officieel erkend UNESCO Global Geopark, dat is de Hondsrug in Drenthe. Een Geopark kun je niet worden, zegt secretaris van de Stichting Oer-IJ Jos Teeuwisse. Een Geopark dat ben je. Door unieke kenmerken kan een landschap gecombineerd met een duurzame gebiedsontwikkeling voor zo’n erkenning in aanmerking komen.

Het Oer-IJ gebied is in oorsprong een getijdenlandschap. Een grillige aftakking van de Rijn mondde bij Castricum uit in zee. Wind en water. Verstuivingen en overstromingen. De natuur zelf heeft het gebied vorm gegeven. Er ontstonden strandwallen en spontane plantengroei leidde tot veenvorming. Zo zie je dat nergens anders.

Mensen hebben het in de loop der eeuwen gemaakt tot wat het nu is. Van die ontstaansgeschiedenis is nog veel in het landschap terug te vinden. En dan parafraseert Jos Teeuwisse graag Johan Cruyff; je ziet het pas, als je het weet. Die kennis en kwaliteiten willen wij graag breed uitdragen.

Met een erkenning als Geopark beoogt de stichting meer waardering voor de historische waarde van het landschap te krijgen. Zowel in de ruimtelijke ordening bij inrichting van het landelijk gebied, als bij gebruik door bewoners en recreanten. Door de geschiedenis tastbaarder te maken, krijgt een gebied een andere belevingswaarde. Zo’n keurmerk als Geopark is dan een bevestiging voor het bijzondere en eigen karakter.

Een Geopark status is een nieuw label van UNESCO, naast het Wereld Erfgoed Programma en het Programma Man and Biosphere. De landen die het verdrag hiervoor ratificeerden, hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties van cultureel erfgoed binnen hun landgrenzen.

Het getijdenlandschap hier -tussen kust en achterland- heeft een ontstaans- en bewoningsgeschiedenis die ook zo’n erkenning verdient. De Stichting Oer-IJ is inmiddels begonnen met een procedure om voor zo’n keurmerk in aanmerking te komen. Daarbij is gebleken dat ICOMOS, die de Unesco adviseert, weliswaar de bijzondere waarden van het Oer-IJ gebied erkent, maar van mening is dat de omvang en ‘zichtbaarheid’ te beperkt is om voor een Wereld Erfgoedstatus in aanmerking te kunnen komen. Daarbij is de kans op een officiële erkenning als Geopark van de baan. Nu wordt ingezet op een andere kwalificatie, als bijvoorbeeld ‘bijzonder provinciaal landschap’.

In Drenthe kwamen bottum-up initiatieven en een visie van de provincie t.a.v. aardkundig erfgoed en geoparken bijeen tot de ontwikkeling van Geopark de Hondsrug.Dit Geopark heeft bij verschillende informatiecentra in het gebied, waaronder het Hunebedcentrum in Borger een eigen expositie en informatiepunt, waar publiek wordt voorgelicht over de geologische geschiedenis en het landschappelijk erfgoed van de Hondsrug. Daarnaast zijn in het gebied informatiepanelen geplaatst met een netwerk aan wandel- en fietsroutes. Vooral de combinatie van het Hunebedcentrum, met een Oertijdpark, waar replica’s van prehistorische bebouwing staat, maakt het informatiepunt bijzonder interessant voor toeristen en dagjesmensen. Er worden thematische evenementen georganiseerd en ook het recreatieve bedrijfsleven profiteert daarvan. Dit laatste geldt ook voor andere bezoekerscentra in het geoparkgebied.

 

logo-geopark-de-hondsrug_web

 

Zie ook de website van het Geopark

Klik hier voor een sfeerimpressie van Geopark de Hondsrug