Terug naar het overzicht

Smithan - Smidsbuurt

Overgangszone tussen strandwal en bedding van het Oer-IJ
Westert

Westelijk van boerderij ‘De Westert’ (GM 0383/L59) ligt de overgangszone tussen strandwal en bedding van het Oer-IJ. Hier heeft waarschijnlijk het buurtje Smithan gelegen. De weg die hier loopt heeft de Smidesweg geheten.  

Bij opgravingen in 2003-2004 rond boerderij ‘De Westert’ vonden archeologen resten van zo’n 90 woningen, daterend van de zevende tot de twaalfde eeuw. Elke woning had zijn eigen put om het aan de rand van de strandwal opwellende water te bereiken. Zo zijn er ongeveer 80 putten teruggevonden.

Opmerkelijk is dat er toen twee grote huisplaatsen van ongeveer 30 meter lengte zijn opgegraven, één uit de negende en één uit de tiende eeuw. Gezien het grote bezit aan grond van de abdij van Egmond en het Slot aan de Hoef alhier kunnen dit herenhoeves of rentmeestershuizen zijn geweest, verzamelplaatsen voor de pachtopbrengsten-in-natura uit Limmen.