Oer-IJ onderwerp in Vroege Vogels

 

Jos Teeuwisse, Henry Radstaak en Paul van der Linden in het Noorderveld.

De regen en wind trotserend vertelde Jos Teeuwisse van de Stichting Oer-IJ gistermiddag aan VARABNN-verslaggever Henny Radstaak in het buitengebied bij Heemskerk over het Noorderveld, waar het historische landschap de inspiratiebron was voor de aanleg van nieuwe natuur. PWN-boswachter Paul van der Linden uit Velsen-Noord voegde er aan toe dat het project een groot succes is, met veel positieve broedresultaten van elders bedreigde weidevogels. De opnames zijn zondagochtend te horen in het populaire radioprogramma Vroege Vogels, dat van 7 tot 10 uur op Radio 1 wordt uitgezonden. Aanleiding voor de reportage was het verschijnen van de Atlas van het Oer-IJ-gebied, waarvan de eerste druk (oplage 1500 exemplaren) inmiddels is uitverkocht. Vanaf begin januari ligt er een tweede druk in de boekwinkel. Bestellen kan al via de website oerij.eu .

Klik hier om radio-uitzending terug te horen.

 

Enquête over het landschap

Bedrijventerreinen in natuurgebieden.

 

Nationale Landschap Enquête peilt onze liefde voor het landschap
Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vraagt de Nationale Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit? Iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap kan de enquête tot 9 januari 2019 invullen. Lees verder

Animatiefilm over aanleg Noordzeekanaal

Het IJ geprojecteerd op het Noordzeekanaal.

 

Oneindig Noord-Holland, het platform op internet voor provinciale geschiedenis, heeft een korte animatiefilm laten maken over de aanleg van het Noordzeekanaal. Met de productie beogen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De animatiefilm is gemaakt door het bedrijf Mookx uit Amsterdam. Klik hier om het te kunnen zien.

Website ONH.

Oer-IJ atlas gepresenteerd

Eerste Oer-IJ Atlas voor de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Links van hem Jos Teeuwisse en Evert Vermeer van de Stichting Oer-IJ.

 

Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes heeft donderdag 22 november in het archeologiecentrum Huis van Hilde te Castricum het eerste exemplaar van ‘de Atlas van het Oer-IJ-gebied’ in ontvangst genomen. Het omvangrijke boek gaat uitgebreid in op de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de groene long in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te zien.

Lees verder

Plan om dijken meer zichtbaar te maken

De eeuwenoude Zanddijk tussen Limmen en Bakkum.

 

Landschap Noord-Holland, de Oer-IJ Stichting en het IVN, komen op verzoek van de gemeente Castricum gezamenlijk met voorstellen om historische dijken en hun bermen zichtbaarder te maken en het beheer bij te stellen.

Oude dijken associëren wij met de Waddenzee, het IJsselmeergebied, de Zeeuwse Delta of het Rivierengebied. Daar is inderdaad recent een stukje dijk uit de Romeinse tijd gevonden. Weinigen zullen op het idee komen dat de oudste (na-Romeinse) dijken van ons land in Noord-Kennemerland liggen. Bij Castricum, Limmen en Egmond-Binnen om precies te zijn. Van deze dijken is nog maar bar weinig te zien. Vaak niet meer dan een slingerende landweg, waar geen dijk meer in te herkennen valt. Kan dit niet anders? Kunnen deze oude dijken niet weer zichtbaarder worden? En wel zo dat ook de natuur er iets aan heeft? Lees verder

Verdiepte aansluiting A8-A9 duurder dan gemeld

Het gebied waar de aansluiting van de A8-A9 is gedacht.

 

De ’verdiepte’ aanleg van de Golfbaan- en Heemskerkvariant van de verbindingsweg A8-A9 gaat duurder worden dan het provinciebestuur tot dusver heeft gemeld. Die conclusie trok Rijkswaterstaat reeds in januari. Het provinciebestuur is daarvan op de hoogte. De correspondentie is door het buurtcomité Busch en Dam openbaar gemaakt. Lees verder

Onduidelijkheid over opstelterrein Sprinters

Links de A9 bij Heemskerk, rechts is langs de provincieweg Uitgeest-Krommenie het opstelterrein gepland.

 

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het NS-opstelterrein voor Sprinters naar Heerhugowaard op bedrijventerrein De Vaandel gaat, als alternatief voor de omstreden locatie in het nu nog groene Oer-IJ gebied langs de weg van Uitgeest naar Krommenie. Dat meldt Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA. Lees verder

Extra aandacht voor Beemster buitenplaatsen

In de nieuwe Vondst van de Maand vitrine in Huis van Hilde staat ‘Weelde uit de Beemster centraal’. In de vitrine liggen overblijfselen uit één van de grootste en belangrijkste buitenplaatsen in Noord-Holland: buitenplaats Leeuwenplaats. Gepresenteerd worden enkele fraai gedecoreerde wandtegels, een bord van Italiaanse faience met daarop de initialen ‘JvS’ en een vloerfragment afkomstig van de zogenaamde ‘bedriegertjes’. De laatste is een bijzondere tuinversiering bestaande uit kleine fonteintjes onopvallend verwerkt in de kiezelvoer, waarmee via een waterspel indruk kon worden gemaakt op verraste bezoekers. De vondsten zijn afkomstig van het archeologisch onderzoek in de Middenbeemster. De gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is vanaf 6 november te bewonderen in Huis van Hilde. Lees verder

Uitwaaien op de voormalige vuilstort Nauerna

Het park vanuit de lucht. Rechts Afvalzorg, linksboven het Noordzeekanaal.

 

N.V. Afvalzorg heeft Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om een inrichtings- en beheerplan te maken voor ‘Park Nauerna’. Het ontwerp voor dit park, aangelegd op een 40 meter hoge voormalige vuilstort, is gemaakt in nauwe samenwerking met bewoners van het aangelegen buurtschap Nauerna (Belangen Groep Nauerna), de gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een open planproces, waarbij de partijen steeds gelijktijdig zijn geconsulteerd, is een plan opgesteld waar zowel recreatie als natuur volop aan bod komen. Lees verder

Lezing Rik de Visser over toekomst Oer-IJ gebied

Rik de Visser

 

Verdere verstedelijking, klimaatverandering, toenemende recreatiedruk en groeiend toerisme. Het zijn allemaal bedreigingen voor de bijzondere kwaliteiten van het kwetsbare en nu nog open groene Oer-IJ gebied dat zich uitstrekt tussen Zaanstad, Haarlem en Alkmaar. Gerenommeerd landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista komt daarover donderdagavond 15 november in Huis van Hilde te Castricum een lezing houden. Lees verder

Oudst bewoonde strandwal ligt bij Leiden

Jonge duinen bij Castricum.

 

Het oudste stuk strandwal dat ooit in Nederland is aangetroffen, ligt in de bodem van het Leidse landgoed Nieuweroord.

Dat hebben medewerkers van Erfgoed Leiden en ADC ArcheoProjecten bekend gemaakt tijdens een open dag bij de opgravingen die nog in volle gang zijn. ,,Het zorgt bij Erfgoed voor een hoop opgewonden archeologen’’, aldus gids Neelson Witte.

Lees verder

Romeinse wachttoren in Krommenie

Archeologen aan het werk in Krommenie.

 

Archeologen hebben een Romeinse wachttoren met houten omheining in Krommenie opgegraven. De palissade met wachttoren dateert uit de eerste eeuw na Christus, de tijd dat de Romeinen het door Friezen bewoonde kustgebied van Noord-Holland wilden veroveren.

De vondst valt buiten het gebied waarvan tot nu toe bekend was dat er Romeinen zijn geweest. Een stukje geschiedenis van het Romeinse Rijk wordt herschreven, aldus gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. ,,Zo noordelijk zijn op het vasteland nooit eerder Romeinse nederzettingen gevonden.” Lees verder

Rijksadviseurs waarschuwen voor verloederen landschap

Ook het Oer-IJ-gebied staat onder druk.

 

De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat op 10 oktober is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL. Rijksadviseur Berno Strootman: “Door het landschap goed te monitoren, kunnen we tijdig maatregelen nemen om verdere terugloop van de kwaliteit van ons landschap te voorkomen, maar ook snel constateren dat nieuwe landschappelijke kwaliteiten zijn ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van nieuw beleid.”

Lees verder

Opstelterrein Sprinters mogelijk naar Heerhugowaard

Uitzicht op de locatie voor het opstelterrein. Links de A9 bij Uitgeest.

 

Regiodirecteur van de NS Irma Winkenius heeft tijdens een symposium van de landelijke reizigersvereniging Rover gezegd dat de NS de aanleg van een opstelplaats voor 120 Sprinters bij Uitgeest heroverweegt en daarbij kijkt naar Heerhugowaard. NS heeft moeite met de slappe bodem in het gebied, wat het noodzakelijk maakt om de hele opstelplaats te onderheien. Dat kost een hoop extra geld. Lees verder

Lezing over vroegste bewoning in de kuststreek

Granieten maalsteen compleet met ligger en loper, gevonden in Limmen.

 

Wanneer werd onze kuststreek voor het eerst bewoond? Met de ontdekking van de “Klokbekercultuur” in Akersloot in 2004, zo genoemd naar de vorm van het aardewerk, ontstond de interesse om verder onderzoek te doen naar de eerste bewoners op de strandwal van Limmen-Heiloo. De klokbekervondst begon als puzzelstukje en eindigde in een overzicht van de landelijke bewoningsontwikkeling tot in de kuststreek. Aan de hand van recente onderzoeken in Limmen en Heiloo kan een beeld worden geschetst over deze vroege bewoning. Uitwisseling van producten, handelscontacten over soms grote afstand blijkt een grote rol te hebben gespeeld.

Deze lezing wordt gegeven door Ron Duindam op vrijdag 19 oktober in de Oude school, Schoolweg 3, Limmen. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro ( aan de zaal ) incl. koffie.

Lezing over het dagelijks leven rond 1800

Archeoloog Wytze Stellingwerf

 

Wat kan serviesgoed uit de periode rond 1800 ons vertellen over de leden van de Patriotten-beweging en de aanhangers van het Huis Oranje in de 18de en 19de eeuw? Dat wordt duidelijk in de tweede lezing uit de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde op 25 oktober. Het thema is gerelateerd aan de nieuwe tentoonstelling over de invasie van 1799. In de eerste lezing stonden de oorlogshandelingen centraal, nu wordt juist het dagelijks leven in die tijd belicht. Archeoloog en materiaalspecialist Wytze Stellingwerf doet dat aan de hand van keramiek en glaswerk dat bij archeologische opgravingen is gevonden. Lees verder

Provincie wil nog steeds weg én erfgoedstatus

In het gebied waar de aansluiting A8-A9 moet komen staan protestborden.

 

Haarlem De provincie gaat door met het maken van een landschapsplan waarin een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 moet worden ingepast. Dit ondanks een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan het adres van Gedeputeerde Staten. De oppositie – en dan met name de fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie/SGP – is boos omdat zij niet door Gedeputeerde Staten is geïnformeerd over een mail van 22 december 2017 van Icomos. Dit is de partij die Unesco adviseert over het predicaat werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam.

Lees verder

Lezing over archeologisch onderzoek in Heiloo

Archeologe Silke Lange.

 

 

Op 12 oktober geeft archeoloog drs. Silke Lange een lezing over het archeologische onderzoek in Zuiderloo in Heiloo. In de afgelopen tien jaar zijn talrijke opgravingen uitgevoerd die tot nieuwe inzichten over het verleden hebben geleid. De lezing vindt plaats op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur in de Cultuurkoepel – Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De toegang bedraagt € 2,50 – donateurs Baduhenna hebben vrij toegang op vertoon van donateurskaart 2018. Aanmelden: info@baduhenna.nl . Lees verder

Kunstenaars laten zich inspireren door het Oer-IJ

Dit jaar heeft de nieuw opgerichte schildersgroep ‘Weerwerk’ het thema ‘Oer-IJ’ opgepakt. Hoe dit stimulerende onderwerp tot verrassende invalshoeken heeft geleid kan worden bekeken tot en met 30 november in het souterrain van de Rogier Jonk Gallery in Bergen. De schilders Taeke Kooy, Richard Herman, Charles Mulder en Janwillem Snieder stellen twintig procent van de verkoopopbrengst ter beschikking aan de Stichting Oer-IJ ten behoeve van de uitgave van de Atlas van het Oer-IJ.

Lees verder

Wandeling door bedreigd Oer-IJ gebied

Protest van bewoners tegen de aanleg van de weg in het Oer-IJ gebied.

 

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam. De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder

Bijzonder vondst te zien in Huis van Hilde

Een koperen schildje met het wapen van de Russische tsaar

 

In Huis van Hilde is een heel bijzondere Vondst van de Maand te zien; de persoonlijke bezittingen van een in 1799 gesneuvelde Russische soldaat. In de vitrine liggen een koperen schildje met het wapen van de Russische tsaar, een fragment van een leren tas, knopen en een gesp van zijn uniform, en een musketkogel. De vondsten zijn in 2013 gedaan in Castricum. Deze gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is een voorproefje van de tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’ die vanaf 5 oktober te zien is; met daarin o.a. de reconstructie van het gezicht van de Rus.

In de duinen van Castricum werd in 2013 het skelet gevonden van een grenadier uit het Russische leger. Hij sneuvelde waarschijnlijk op 6 oktober 1799 tijdens de Slag bij Castricum. Deze veldslag vormde het keerpunt in de opmars van het Engels-Russische invasieleger in Noord-Holland, dat het Frans-Bataafse bezettingsleger wilde verjagen. Meer dan 5000 soldaten sneuvelden, raakten onder het zand en werden vergeten. Door het verstuiven van het duinzand komen ze zo nu en dan tevoorschijn; zo ook het skelet van deze Russische soldaat. Lees verder

Nieuwe serie lezingen in Huis van Hilde

Lezingen 2018-2019

De organisatoren van de lezingen; Jan Hormann, Anouk Veltman en Hans van Weenen.

 

Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ organiseren voor het derde seizoen een serie lezingen. De opzet wordt dit jaar iets anders. Huis van Hilde laat de onderwerpen aansluiten op twee tentoonstellingen die binnenkort worden georganiseerd; een over de Slag bij Castricum en een over de bijzondere archeologische vondsten bij de aanleg van de Westfrisiaweg. De Stichting Oer-IJ nodigt voor het komende seizoen sprekers uit die een verhaal hebben over de toekomst van het Oer-IJ gebied, waarbij het vooral gaat over kansen en mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

 

Onderzoek naar Romeinse wachttoren in Krommenie

Illustratie uit stripboek van Bert Bus over de Romeinen in Kennemerland.

 

Op het voormalig Provily Sportpark in Krommenie wordt archeologische graafwerk verricht naar de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse wachttoren. Als uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad om een Romeinse wachttoren gaat dan is Krommenie – en niet Velsen – volgens stadsarcheoloog Piet Kleij het noordelijkste punt uit de Romeinse tijd geweest.

De geschiedenis blijkt dan anders te zijn dan gedacht. Tot nu toe is Velsen het noordelijkste punt waar restanten van de Romeinen zijn ontdekt. Lees verder

Oer-IJ fietsexcursies tijdens Monumentendagen

 

Tijdens de Open Monumentendagen -in het weekeinde van 8 en 9 september- worden op vier plekken in de regio gratis fietsexcursies gehouden met als onderwerp de relatie van het Oer-IJ gebied met ‘Europa’, het landelijke thema voor dit jaar. Ook in het landschap hier is nog verrassend veel dat herinnert aan internationale invloed. Maar je ziet het pas, als je er op wordt gewezen. Daarom gaan er Oer-IJ gidsen mee. Lees verder

Documentaire over omstreden Golfbaanvariant

Golfbaan Heemskerk

 

Er is een korte documentaire gemaakt waarin de bewoners van de IJmondse wijk Broekpolder, de Heemskerkse Golfclub en de Stelling van Amsterdam zich uitspreken over de manier waarop de provinciale overheid kiest voor de zogenaamde Golfbaanvariant als aansluiting tussen de A8 en de A9. In de film komen Cees van der Kolk (Houd Broekpolder Leefbaar), Harry Fabritius (ecoloog), Otto Pappe (stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord), Rens Koole (voorzitter Heemskerkse Golfclub) en Kees de Wildt (Militair Erfgoed)) aan het woord. De film is gemaakt door Ron Toekook van Creative Commons. Klik hier om er naar te kijken.

Meer informatie over actie ‘groene’ organisaties

 

De A9 bij Heemskerk.

Landschap Noord-Holland heeft naar aanleiding van het gezamenlijk pleidooi van vijf ‘groene organisaties’ bij de provincie voor een andere benadering bij het zoeken naar oplossingen van verkeersvraagstukken in het Oer-IJ gebied een uitgebreide nieuwsbrief verspreid. Directe aanleiding voor de actie is de manier waarop GS kiezen voor de Golfbaanvariant bij het aansluiten van de A8 op de A9, dwars door de schaarse groene ruimte. Klik hier voor al die informatie. Er is ook een link beschikbaar naar een beeldverslag van de commissievergadering van provinciale staten waar Ernst Briët van Landschap Noord-Holland heeft ingesproken. Stichting Oer-IJ is een van de partners bij dit initiatief.

Klik hier voor het verslag van de statencommissie.

Oproep Groene coalitie voor totaalplan Oer-IJ gebied

Directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët, heeft donderdagavond 21 juni in een commissievergadering van Provinciale Staten, als woordvoerder van ‘de Groene coalitie’ bezwaar gemaakt tegen de keuze van GS van de Golfbaanvariant voor de aansluiting van de A8 op de A9. Andere partners in dit samenwerkingsverband zijn de Stichting Oer-IJ, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Briët deed een oproep aan de politiek om een degelijk gebiedsplan op te laten stellen waarbij de waarden, betekenis en potentie van dit gebied als uitgangspunt wordt genomen en niet alleen naar een oplossing voor de aanleg van de weg wordt gezocht. Bij een integrale aanpak komen alle relevante aspecten waaronder ook mobiliteit en kansen voor agrarische ondernemers aan de orde. Lees verder

Bijna 300 reacties op plannen A8-A9

Niet alleen schriftelijke reacties, er waren ook protesten langs de kant van de weg tegen de plannen voor de aansluiting van de A8 op de A9.

 

Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op die onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, worden ingediend.Uiteindelijk hebben 286 personen en organisaties een reactie aan de provincie gestuurd. Uit deze reacties waren 4108 vragen, meningen en suggesties te destilleren.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten over de beantwoording van alle zienswijzen besloten en deze vrijgegeven. De zienswijzen en de beantwoording ervan zijn gebundeld in de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen PlanMER Planstudie Verbinding A8-A9’. De nota is te downloaden via de website van de provincie. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Lees verder

Groene organisaties vragen om ander plan voor A8-A9

Het Oer-IJ gebied.

 

Het is vijf voor twaalf voor de groene long tussen de snelwegen A8 en A9. Dat vinden allerlei maatschappelijke organisaties. Zij vinden dat de landschappelijke kwaliteiten in het gebied de prioriteit moeten krijgen boven alleen mobiliteit. Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’ roepen Gedeputeerde Staten op een andere weg in te slaan. Lees verder

Louter negatieve reacties op besluit over A8-A9

De Stichting Oer-IJ beraadt zich op een reactie nu GS kiezen voor de Golfbaanvariant als de aansluiting van de A8 op de A9. De stichting bepleitte eerder de nul-plus-optie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen en het landschap zoveel mogelijk wordt ontzien. De IJmondgemeenten zijn ook niet blij met het besluit van de provincie. Heemskerk wil een nieuw landschapsonderzoek laten uitvoeren naar voordelen van andere oplossingen. Lees verder

GS houden vast aan verbinding A8-A9 via golfbaan

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen. Lees verder

Oer-IJ Expeditie groot succes

De Stichting Oer-IJ kijkt terug op een zeer succesvolle tweede editie van de Oer-IJ Expeditie, het 1daagse wandelevenement dat we in samenwerking met Le Champion organiseren. Voor de vijf routes hadden vierduizend wandelaars ingeschreven. De deelnemers mochten bovenop het inschrijfgeld wat extra’s betalen voor onze activiteiten. Dat leverde een bedrag op van 3.721 euro. René Wit overhandigde bij de start een symbolische cheque aan Oer-IJ secretaris Jos Teeuwisse.

De formule van de expeditie, waarbij wandelaars op een originele manier kennis maken met het landschap door langs de route op bijzondere plekken gidsen in te zetten en met re enactment de geschiedenis na te spelen, bleek opnieuw bijzonder aan te slaan. Er was veel belangstelling voor de informatie onderweg en daarom denkt de Stichting Oer-IJ alweer aan een invulling voor volgend jaar. Weer op Hemelvaartsdag, met nieuwe verhalen en door andere delen van het Oer-IJ gebied.

 

Provincie wil landschap verbeteren bij A8-A9

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Lees verder

Fietsexcursie op Molen- en Gemalendag

De waterhuishouding in onze eigen woonomgeving is het actuele thema van een fietsexcursie die op Nationale Molen- en Gemalendag wordt gehouden vanuit het Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot, de plek waar vroeger de Zuidermolen stond. Landschapsdeskundige en Oer-IJ gids Lia Vriend houdt daar op zolder eerst een korte inleiding en gaat vervolgens met de deelnemers op pad om ter plaatse in het buitengebied te kunnen zien wat er voor komt kijken om droge voeten te houden. Er wordt onderweg ook een bezoek gebracht aan de poldermolen De Dog in Uitgeest. Lees verder

Actie met boek Cornelis Corneliszoon van Uitgeest


Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bedacht aan het einde van de zestiende eeuw als eerste een methode om op windkracht met een molen machinaal hout te zagen. Door die uitvinding leverde hij een zeer belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland in die dagen. De plannen voor herbouw van de molen komen maar niet van de grond. Toch verdient Corneliszoon meer aandacht en waardering, Wladimir Dobber uit Krommeniedijk – de eerste voorzitter van de stichting die zich inzette voor het Industrieel Erfgoedpark De Hoop -was eindredacteur en een van de schrijvers van een prachtig boek over de persoon en betekenis van deze Uitgeester. Er is nog een beperkte voorraad van de uitgave. Wie het wil aanschaffen, kan het bestellen door hier te klikken. De prijs is tijdelijk slechts 15 euro.

 

Fietstocht vanuit Fort K’IJK


Landschap Noord-Holland heeft een fietstocht uitgestippeld van 25 km langs forten van de Stelling van Amsterdam. Startpunt is Fort K’IJK in Krommeniedijk aan de Lagendijk in Uitgeest, waar niet alleen een nieuwe tentoonstelling over natuur en landschap is te zien, maar ook koffie kan worden gedronken. Klik hier voor de route en beschrijving.

Boek over Oer-IJ gebied vordert


De productie van het boek over het Oer-IJ gebied is in volle gang. Mede dankzij de lezingen die de Oer-IJ Academie de afgelopen jaren organiseerde, hebben we veel kennis gemobiliseerd. Met die informatie maken we nu de ‘Atlas van het Oer-IJ’, bedoeld voor een grotere groep geïnteresseerden. Veel deskundigen zijn bereid gevonden om een bijdrage te schrijven. In overleg met Stichting Uitgeverij Noord-Holland hebben we november als verschijningsperiode vastgesteld. Bestellen kan straks onder meer via deze website. Een mooi Sinterklaascadeau of relatiegeschenk.

Adopteer de Atlas

Er wordt nog hard gewerkt om de financiering van de Oer-IJ atlas rond te krijgen. Het boek krijgt ruim 200 pagina’s, full colour, harde kaft, formaat 240 x 340 mm, veel historische kaarten en andere afbeeldingen. We willen de verkoopprijs laag houden; tot 1 november € 29,95 (daarna € 39,95). Daardoor moet een deel van de kosten (40.000 euro) via sponsoring/subsidies worden gedekt. Enkele fondsen en organisaties hebben al een bijdrage toegezegd. We zoeken nog ruim 20.000 euro en daar kunt u aan bijdragen door het atlas-project financieel te steunen. Voor 75 euro kan bijvoorbeeld een historische kaart uit het boek worden ‘geadopteerd’. Maar ook hogere bedragen zijn welkom. De naam van personen of bedrijven die hier aan meedoen, worden apart vermeld in de Oer-IJ Atlas en afhankelijk van de hoogte van de bijdrage krijgt de adoptant een of meerdere exemplaren van het boek. Wie belangstelling heeft om het project financieel te steunen of meer wil weten stuurt een mail naar info@oerij.eu of belt Jos Teeuwisse: 06 57582348.

 

Nieuw onderkomen voor de stichting


De Stichting Oer-IJ is enige tijd dakloos geweest en heeft nu weer een vast onderkomen gevonden om te vergaderen en promotiemateriaal op te slaan. Het nieuwe adres is de bovenverdieping van het Museumgemaal 1879 in het buurtschap Klein Dorregeest te Akersloot. De zolderruimte is zo ingericht dat bij publieke opening in het weekeinde bezoekers aan de galerie beneden en het gemaal ook een vaste presentatie van het Oer-IJ verhaal kunnen bekijken. Eerder werd de ruimte gebruikt door de Historische Vereniging Oud Akersloot. Het gemaal is in 1879 gebouwd en staat op de provinciale monumentenlijst.

Lezing over eerste kerken in Kennemerland

André Numan

 

Begin achtste eeuw veroveren de Franken ‘Frisia ulterior’, het gebied tussen de Oude Rijn in het zuiden en het Vlie in het noorden van Nederland. Al snel wordt de bevolking gekerstend door Angelsaksische monniken. Dan ook krijgt Kennemerland de eerste kerken. Archeoloog André Numan uit Haarlem komt donderdagavond 12 april naar Castricum voor een lezing over dit onderwerp naar Huis van Hilde.

Lees verder

Onderzoek bevestigt aanwezigheid kasteel

 

Luchtfoto van de locatie.

Joep Orbons van archeologisch bureau ArcheoPro heeft met weerstandsmetingen kunnen vaststellen dat er aan de Doodweg in Castricum, ter hoogte van nummer 10 op een land van Piet van der Hulst, een kasteel moet hebben gestaan. Er zijn sporen gevonden van fundamenten en contouren van een gracht.

Het onderzoek in opdracht van Castricum vond plaats nadat amateurhistoricus Hans van Weenen de gemeente had laten weten dat hij bij het bestuderen van oude kaarten en documenten het kasteel was tegengekomen. Daar wordt gesproken over ‘Blokhuys’. Aanvankelijk dacht Van Weenen dat het om een boerderij ging. Nu staat vast dat het een 14e eeuws kasteel betreft. Voor deskundigen was de vondst een verrassing. De plek is opmerkelijk vlakbij Croonenburgh, een ander kasteel uit de middeleeuwen.

Er was ook aandacht op televisie voor het nieuws. Klik hier voor het beeldverslag.

Nieuwe route Oer-IJ Expeditie door duin en polder

Voor de tweede editie van de Oer-IJ Expeditie rond Castricum op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is nu ook het mogelijk in te schrijven voor een nieuwe extra route van 26 kilometer, die duinen en bossen met de oude polders daar achter met elkaar verbindt. Organisator Le Champion heeft net als vorig jaar ook de 10 km, 16 km, 21 km, 26 km weer als afstanden in het programma opgenomen. Start en finish zijn opnieuw bij het archeologiemuseum Huis van Hilde achter het station. Klik hier om in te schrijven.  Lees verder

Onderzoek naar onbekend kasteel op Oer-IJ oever

Hans van Weenen

 

Aan de Doodweg in de Oosterbuurt van Castricum wordt bodemonderzoek gedaan naar de mogelijke resten van een verdwenen nog onbekend kasteel, dat daar in de middeleeuwen moet hebben gestaan. De locatie, op de oevers van het oude Oer-IJ,  staat bekend als een archeologisch rijk gebied. Het heeft al de status ‘aardkundig monument’. Hier vlakbij werd het skelet van Hilde gevonden en bij de boerderij Croonenburch stond vroeger ook een kasteel. Lees verder

Wieringen in eerste editie magazine SCHATRIJK

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland zet in het nieuwe magazine ‘SCHATRIJK’ de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. De eerste editie van ‘SCHATRIJK’ gaat over Wieringen en is op 8 maart in ontvangst genomen door wethouder Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “De provincie Noord-Holland wil gemeenten inspireren om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed kunnen bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid. De informatie over het verleden in dit magazine, kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken voor educatieve projecten of als inspiratiebron voor kunst, bouwwerken of de inrichting van een gebied.”

Lees verder

Hilde-lezing over bergen koggeschip

 

De opgraving onder water en de berging van het middeleeuwse scheepswrak van een kogge, in de IJssel bij Kampen, kregen in 2016 nationaal en internationaal veel belangstelling. Het schip, ‘IJsselkogge’ genoemd, is in 2016 in z’n geheel gelicht en wordt nu in Lelystad geconserveerd. Maritiem archeoloog Wouter Waldus belicht in een Hilde-lezing op  donderdagavond 15 maart de opgraving en de berging van het schip, waar hij de supervisie over had. Bijzonder is de manier waarop de reconstructie van het scheepswrak is aangepakt; in een digitaal 3 D-model komen alle verzamelde gegevens van de kogge samen.

Lees verder

Oer-IJ excursie voor lezers Dagblad Kennemerland


Speciaal voor lezers van Dagblad Kennemerland worden in april vier exclusieve fietsexcursies georganiseerd in het Oer-IJ gebied. Gidsen vertellen onderweg alles over het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van uw eigen woonomgeving.

De fietstocht duurt in totaal ongeveer drie uur. Er wordt regelmatig afgestapt om iets over de omgeving te kunnen vertellen. Onderweg is er een koffiestop voor een verfrissing en de mogelijkheid voor toiletbezoek. Alle deelnemers krijgen na afloop het informatieve boekje ‘Op Zoek Naar het Oer-IJ’, met daarin veel historische informatie en een code voor het via internet ophalen van een app met twee fietsroutes. De gids zit dan in je telefoon. Lees verder

Informatieborden over kasteel Oud Haerlem

Links op de foto archeoloog Jean Roefstra

 

De gemeente Heemskerk heeft twee nieuwe informatieborden over kasteel Oud Haerlem geplaatst; langs Zuidermaatweg achter Assumburg en bij Hoflaan, in de bocht van de rotonde. Oud Haerlem is een archeologisch monument. De resten van het voormalige kasteel liggen 400 meter van Slot Assumburg vandaan. Oud Haerlem werd in 1248 gebouwd en ongeveer 100 jaar later werd het kasteel verwoest. In 1930 is het kasteel dankzij luchtfotografie herontdekt. Lees verder

Provincie formuleert gewenst toekomstbeeld

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid, schrijft de provincie Noord-Holland bij de presentatie van het document Koers 2050 .

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ bestudeert de notitie om na te gaan welke rol het landschap in de driehoek Zaanstad, Haarlem, Alkmaar kan spelen. In het eigen plan van aanpak staan genoeg projecten die aansluiten bij de visie en doelstellingen van het provinciebestuur.

Lees verder

Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap

Midden-Delfland is het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een relatief nieuwe bevoegdheid van provinciebesturen en wordt verleend op grond van de Wet Natuurbescherming.

Lees verder

Weilanden rond Fort K’IJK onder water

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart worden de weilanden rondom Fort K’IJK onder water gezet. Net zoals dit voor de Stelling van Amsterdam was bedoeld. Alleen was toen het water een verdedigingsmiddel. De inundatie trekt honderden vogels aan die op krachten komen voordat ze doorvliegen naar hun broedgebied. Ontdek de minimaal 50 vogelsoorten zoals de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling of wulp. Telescopen zijn aanwezig. Breng ook een bezoek aan het gloednieuwe belevingscentrum in het fort over de natuur en geschiedenis van de Stelling. Meer info op de website van de Stelling van Amsterdam.

Lezing over archeologische vondsten in Heiloo


Op 20 februari viert de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo het 20 jarig bestaan met een lezing over archeologische opgravingen die gemeente. De spreker is Tim de Ridder, één van de oprichters van de Stichting en betrokken bij veel opgravingen in de periode 1987 – 1996. Eerst nog als archeoloog in opleiding, later als professioneel archeoloog. Tim is nu werkzaam als stadsarcheoloog in Vlaardingen.

Lees verder

Erfgoedorganisaties vinden elkaar

Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 januari in ’t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumgemaal 1879, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep Oud Castricum. Lees verder

Lezing over bodemvondsten bij aanleg Noord/Zuidlijn

Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn voor de Amsterdamse metro is bij archeologisch onderzoek in de diepe bouwputten veel nieuwe informatie vrijgekomen over de vroegste geschiedenis van de hoofdstad. Prof. dr. Jerzy Gawronski komt daar op donderdagavond 15 februari een lezing over geven in Huis van Hilde te Castricum.

Jerzy Gawronski, hoofd van de afdeling Archeologie van de gemeente en hoogleraar maritieme en urbane archeologie aan de Universiteit in Amsterdam, is bij het recente onderzoek veel meer te weten gekomen over de vorming van de rivier de Amstel en de wisselwerking met het Oer-IJ, de noordelijke zijtak van de Rijn die tot aan het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde.

Kaarten kunnen nu al worden gereserveerd. Klik hier of bel 023-5143247. De kosten voor een avond bedragen 10 euro, inclusief koffie. Meer informatie over het programma en de sprekers op de websites huisvanhilde.nl of oerij.eu. ‘Vrienden van het Oer-IJ’ krijgen korting.

Tweede Oer-IJ cursus voor IJmond

Wim Bosman in actie bij een buitenexcursie in het kader van de basisopleiding Oer-IJ gids in de IJmond.

BEVERWIJK/DRIEHUS

De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat op 21 februari een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag. Lees verder

Oer-IJ als inspiratiebron in leidraad provincie


Via de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie biedt de provincie Noord-Holland gemeenten, inwoners en ontwikkelaars daarvoor handvatten om het landschap in de provincie, nog aantrekkelijker te maken. In de leidraad zijn de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden en provinciale structuren omschreven en in beeld gebracht. Het gaat dan onder meer om de openheid en ruimtebeleving in het landschap, de ruimtelijke dragers en de landschappelijke karakteristiek. In de Leidraad staan per gebied ontwikkelprincipes die richting geven bij het inpassen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er is ook serieuze aandacht voor de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied.

Voor de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een speciale website ontwikkeld. Klik hier om direct naar het onderdeel Oer-IJ te gaan. Lees verder

Middeleeuwse verdediging in kaart gebracht

In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen, zoals Assumburg (foto) en Marquette in Heemskerk. Klik hier voor de kaart.

De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen en vormt een nieuwe laag op de reeds gepubliceerde, digitale themakaart over militaire verdedigingswerken. Behalve middeleeuwse verdedigingsmaatregelen, zoals kastelen, stadsmuren, landweren en vliedbergen, toont deze kaart ook militaire landschappen uit latere perioden. Denk aan de Staats-Spaanse linies, de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie en 20ste-eeuwse linies, zoals de Grebbelinie en de Atlantikwall.

Lees verder

Lezing over de donkere middeleeuwen

De Vroege Middeleeuwen stonden lang bekend als een donkere tijd, waarvan we weinig wisten. Dankzij archeologisch onderzoek is nu duidelijk geworden dat het Hollands duingebied toen al druk werd bewoond. Henk van der Velde komt daarover op 18 januari in Huis van Hilde een lezing houden. Hij vertelt dan ondermeer over recent gevonden voorwerpen, die ook op de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ van het archeologiecentrum in Castricum zijn te zien. Lees verder

Ruilverkaveling grond afslag A9 afgerond

De gemeente Heiloo heeft met grondeigenaren en pachters overeenstemming bereikt over het beschikbaar komen van extra grond om de aansluiting van de A9 daar te kunnen realiseren. Om dat te vieren was een grote taart gemaakt  met daarop een plattgerond van het gebied gemaakt (foto). Met natuurorganisaties wordt nu overleg gevoerd over de compensatie voor de circa 26,5 hectare vogelweidegebied dat door de aanleg van de extra wegen verloren gaat. Inmiddels hebben verschillende aannemers zich gemeld voor de aanbesteding. Een en ander blijkt uit de nieuwsbrief over het project die de provincie Noord-Holland heeft verspreid. Klik hier om die te kunnen lezen.

Uitgever voor boek over het Oer-IJ

Stichting Uitgeverij Noord-Holland in Wormerveer gaat de Atlas van het Oer-IJ gebied uitgeven. Het boek moet eind 2018 verschijnen. Onze vrijwilliger Bert Buizer trekt dit project samen met een kleine werkgroep. Zoals bij de meeste boeken over een regionaal onderwerp moeten er nog fondsen en sponsors worden gevonden om de uitgave financieel haalbaar te maken. De uitgever heeft voor dat doel een fraaie verkoopbrochure laten maken. Er is inmiddels een opzet voor de aanpak en een inventarisatie van onderwerpen gemaakt en voor de verdere uitwerking heeft een twintigtal deskundige schrijvers medewerking toegezegd. Naast uitgebreide aandacht voor het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis zal er ook worden ingegaan op scenario’s voor de toekomst van het gebied. De Oer-IJ Atlas moet als biografie van het landschap een standaardwerk worden, maar ook toegankelijk zijn voor een breed publiek. De uitgave krijgt de omvang van zo’n 200 pagina’s, waarvan de helft wordt gebruikt voor illustratiemateriaal en kaarten. Wie meer wil weten, neemt contact op met onze secretaris Jos Teeuwisse.

Klik hier voor het adoptieformulier van de Oer-IJ Atlas.

Ik adopteer kaart in Oer-IJ Atllas

 

 

 

 

 

 

Noord-Holland in overleg met het Rijk over A8-A9

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de 3 voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is.  Lees verder

Kustpact voor provincie Noord-Holland uitgewerkt


Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties in Noord-Holland hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. De bestuurders van de 27 kustpactpartners hebben als uitwerking van het Kustpact een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken zij af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Lees verder

Gidsen voor het zuidelijk Oer-IJ gebied

De eerste basiscursus voor Oer-IJ gidsen in het IJmondgebied is een succes geworden. De belangstelling was groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Dertig deelnemers hebben inmiddels hun certificaat gekregen. Degenen waarvoor geen plek meer was, zijn op een wachtlijst geplaatst.

Twee eerdere Oer-IJ cursussen in Huis van Hilde waren vooral gericht op Castricum, Uitgeest en Heemskerk; het mondingsgebied van het Oer-IJ. Dat leverde 50 geslaagde deelnemers op, waarvan een aantal al werd ingezet voor fiets- en wandelexcursies. Lees verder

Nieuwe archeologische kroniek Noord-Holland

Alle archeologische ontdekkingen in Noord-Holland worden jaarlijks verzameld in de archeologische kroniek. In de nieuwste uitgave veel foto’s en beschrijvingen van bijzondere opgravingen en de vaak spectaculaire vondsten die in 2016 zijn gedaan. Deze negende editie besteedt veel aandacht aan de wrakken in de Waddenzee en de unieke objecten uit het Palmhoutwrak.

De kroniek van 2016 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het boek veel aandacht voor het onderzoek dat plaatsvond aan het perceel aan de Langestraat in Alkmaar. Ook is er een mooi verhaal over een vondst uit een redelijk recente periode uit de geschiedenis: een metalen plaat die gevonden was op de top van een duin in IJmuiden. Het bleek een kop- of voetplaat van een Nederlands stalen kazernebed of kribbe te zijn. Wie meer wil weten over Kasteel Oud Haerlem (Heemskerk) vindt achterin de kroniek een nieuwe kijk op eerdere opgravingsonderzoeken. Lees verder

Lezing: vondsten oud hout bewijzen aanwezigheid Romeinen

In deze regio hebben de Romeinen rond het begin van de jaartelling jarenlang gebivakkeerd in havenforten, handel gedreven met de lokale bevolking en stevig gevochten tegen de West Friezen. Dat weten we allemaal zeker dankzij de vondsten van houten voorwerpen uit die tijd. In de natte bodem is het materiaal goed bewaard gebleven en kunnen wetenschappers de herkomst en het gebruik tot op de dag van vandaag nauwkeurig herleiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt archeologe Silke Lange op donderdagavond 2 november tijdens een lezing, getiteld ‘Wat van ver komt….’vertellen in Huis van Hilde. Lees verder

Expositie over Vikingen in Graafschap Holland

De tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’, die vanaf 22 oktober in Huis van Hilde te zien is, belicht Holland in de vroege Middeleeuwen en de aanwezigheid van Vikingen in ons kustgebied. Archeologische vondsten illustreren het leven in die tijd. De munten die deze zomer in Bakkum werden opgegraven, zijn nu al voor het publiek te zien. Ze vormen het eerste tastbare bewijs van Vikingen in deze regio. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met het dagelijks leven van toen en met de graafschappen als centra van handel en macht. Lees verder

Huis van Hilde viert verjaardag

Op zondag 22 oktober 2017 viert Hilde voor de tweede keer haar verjaardag. Dit jaar is er een Vikingenspektakel in en voor Huis van Hilde. Op de historische markt stallen Vikingen hun waar uit en demonstreren ze ambachten zoals smeden, tin gieten en spinnen. Bezoekers wanen zich in de vroege middeleeuwen en leren o.a. vuur maken, armbandjes weven of vechten als een Viking. Er zijn voorstellingen en er klinkt muziek. In de tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’ zijn de onlangs in Bakkum opgegraven munten te zien, het bewijs van de aanwezigheid van Vikingen in de regio. En wie jarig is trakteert; Hilde zorgt voor taart en een cadeautje. Lees verder

Wandelkunstmanifestatie in hart Oer-IJ gebied

De wandelkunstmanifestatie ‘En boven de polder hemel’ gedurende een etmaal op 7 en 8 oktober in De Wijkermeerpolder belooft een bijzonder belevenis te worden. Aansprekende kunstenaar hebben hun komst aangekondigd en ook gidsen van het Oer-IJ zijn van de partij. Bezoekers zullen het landschap anders beleven en op een verrassende manier kennis maken met deze ontmoeting van kunst, cultuur en natuur.

Klik hier voor de Facebook-pagina

De organisatie heeft het volgende persbericht verspreid.

Lees verder

Festival rond industrieel erfgoed

In de herfstvakantie van vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober vinden in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad tal van activiteiten plaats in het teken van de Week van de Industriecultuur. Met een bomvol cultureel programma van onder meer theatervoorstellingen, haventochten, muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcursies en spectaculaire lichtprojecties laat het Noordzeekanaalgebied zijn rijke industriële verleden, heden en toekomst zien.

De provincie Noord-Holland zet in 2017 het industrieel erfgoed van het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. Doel is partijen te stimuleren om cultuur-toeristische producten rondom het thema Industriecultuur te ontwikkelen. Het programma wordt in samenwerking met gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad ontwikkeld. Lees verder

Leisure in het landschap; kans of bedreiging?

Tijdens de landschapstriënnale, tot en met 30 september in Haarlemmermeer, was een themadag gewijd aan de kansen die het groene buitengebied oplevert op het terrein van toerisme en ontspanning. Het benutten van die mogelijkheden vraagt wel een doordachte aanpak, duidelijke keuzes en een zorgvuldige afwegingen. Een verslag van Fred Feddes. Zie ook de website landschapstriennale.com

Lees verder

Nog kaarten voor eerste Hilde-lezing

Voor de lezing op 5 oktober van Liselotte Gertenbach in Huis van Hilde zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ze komt vertellen over de ethische kant bij het tentoonstellen van menselijke resten als schedels, botten en geraamtes. De lezing is de eerste in de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen…’ die Stichting Oer IJ en Huis van Hilde samen organiseren.

Lees verder

Veel enthousiasme bij derde editie cursus Oer-IJ gids


Niet minder dan 35 enthousiastelingen hebben zich aangemeld voor de basiscursus Oer-IJ gids deel III. Eerder werden met evenveel aanloop en succes twee vergelijkbare cursussen gehouden in Huis van Hilde te Castricum.

Deze editie richt zich met name op de IJmond en Zuid-Kennemerland. De lessen worden gegeven in het Pieter Vermeulen Museum te Driehuis en in Huis van de Geschiedenis in Beverwijk. Afgelopen zaterdag was er een buitenexcursie rond het Noordzeekanaalgebied, met bezoeken aan Oud Velsen, Spaarndam en het gebied waar rond de jaartelling Romeinse havenforten hebben gelegen. Cursusleider Lia Vriend meldt dat ondanks de regen de stemming opperbest bleef. Gastdocent en oud stadsarcheoloog van Velsen Wim Bosman (foto) demonstreerde hoe met een grondboring de geschiedenis van het landschap kan worden gelezen.

Gedeputeerde laat zich informeren over het Oer-IJ gebied

.

Noord-Hollands gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) met onder meer Natuur & landschap in zijn portefeuille heeft donderdag 7 september een kennismakingsbezoek aan het Oer-IJ gebied gebracht. Bestuurslid van de Stichting Oer-IJ Lia Vriend leidde hem, na een korte presentatie in het gebouw van de historische vereniging Oud Limmen, rond in het buitengebied. De provinciale bestuurder bracht bezoeken aan karakteristieke plekken buiten en werd ter plaatse gewezen op de gevolgen voor het landschap van ingrepen voor infrastructurele werken als de voorgenomen aanleg van een opstelterrein voor sprinters bij Uitgeest en de aansluiting van de A8 op de A9 bij Heemskerk.   Lees verder

Landschapstriënnale in Haarlemmermeer

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. De maand september 2017 vindt dit landelijke evenement plaats in PARK21. Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze omgeving er de komende decennia uitzien? En wie gaat ervoor zorgen? Allemaal vragen die worden beantwoord tijdens het festival waarin het landschap wordt gevierd. Een feest voor jong en oud, voor professionals en experts, maar ook bewoners. Lees verder

Nieuwe serie historische lezingen in Huis van Hilde


Onder de titel ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ wordt door de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde een nieuwe serie van acht lezingen georganiseerd in het archeologiemuseum te Castricum. Vorig jaar hadden beide organisaties elk hun eigen avonden. Omdat de onderwerpen thematisch dicht bij elkaar liggen en er toch al op verschillend terrein wordt samengewerkt, is besloten voor het seizoen 2017/2018 in dit verband gezamenlijk op te trekken.

Lees verder

Beroep op raadsleden: hou meer rekening met landschap

Alle raadsleden van politieke partijen in Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Heiloo en Zaanstad hebben van de Stichting Oer-IJ een brief gekregen met daarin het dringende verzoek in het programma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ook aandacht te besteden aan de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap in hun omgeving. Onder meer voor bestuurders is een document gemaakt met een inventarisatie van alle bijzondere waarden voor wat betreft cultuurhistorie, natuur en landschap in deze regio.  Lees verder

Wandelkunstmanifestatie in het Oer-IJ gebied


Op 7 en 8 oktober 2017 wordt in het hart van het Oer-IJ-gebied de manifestatie ‘En boven de polder de hemel’ gehouden, een kunstwandeling die gedurende één etmaal gelopen kan worden. De route van ongeveer 2 ½ kilometer gaat dwars door de Wijkermeerpolder heen; tussen akkers door, over eeuwenoude dijken, langs de Kil, de golfbaan en het gascompressie-station. Onderweg staan kunstwerken opgesteld of zijn kunstenaars actief. Lees verder

Nul-optie minst schadelijke aansluiting A8-A9

Mocht het provinciebestuur de plannen om de A8 aan te sluiten op de A9 doorzetten, dan is volgens de Stichting Oer-IJ de zogenaamde Nulplusvariant de minst schadelijke optie voor het landschap. Bij deze oplossing wordt gebruikt gemaakt van het bestaande wegennet. Voorzitter Evert Vermeer zal op 7 september gebruik maken van het spreekrecht en in Haarlem komen toelichten waarom Gedeputeerde Staten ‘als hoeder van het landschap’ tot geen andere keuze kunnen komen. Lees verder

Dronefilmpje over opstelterrein Sprinters

Amateurfilmer Jose Señoron heeft met behulp van een drone en een videocamera luchtopnamen gemaakt van het Oer-IJ gebied waar de Nederlandse Spoorwegen een opstelterrein voor 120 Sprinters wil aanleggen. Collega cineast Evert Bakker monteerde met een animatietechniek de geparkeerde terrein in het terrein waardoor de inbreuk op het landelijk gebied goed in beeld wordt gebracht. Klik hier om het filmpje te kunnen zien. De Stichting Oer-IJ heeft in een notitie een alternatieve locatie voorgesteld.

App voor Oer-IJ fietsroutes

Donderdag 20 juli is de Oer-IJ app gepresenteerd bij Huis van Hilde. Op de foto van links naar rechts de samenstelster van de routes Lia Vriend, voorzitter van de stichting Oer-IJ Evert Vermeer, directeur van de Rabobank Noord-Kennemerland Ugur Pekdemir en wethouder Kees Rood van Castricum.

De gids voor onderweg zit eigenlijk in je telefoon. Voor twee nieuwe fietsroutes door het Oer-IJ gebied vanuit Castricum is een app gemaakt die via internet kan worden opgehaald. Er zit navigatie in en als er in het landschap iets bijzonders te zien is, geeft het schermpje extra informatie; dat kan tekst zijn, maar ook historische foto’s, een geluidsfragment of een filmpje.

Er is een begeleidend boekje gemaakt met een algemeen verhaal over het Oer-IJ. Daarin staat de eenmalig te gebruiken code voor het downloaden van de routes afgedrukt. De routes zijn te vinden in de app van AbelLife, de producent van dit nieuwe product. Rabobank Noord-Kennemerland en een fonds van de Stichting TriArcus uit Heemskerk hebben een en ander financieel mogelijk gemaakt. Lees verder

Meepraten over natuurontwikkeling De Zanderij


De gemeente Castricum gaat voor het afgegraven duingebied ‘De Zanderij’ een plan maken om daar nieuwe natuurontwikkeling te realiseren. Eerder was dit de plek waar Landal een recreatiepark met vakantiehuisjes wilde bouwen. Om inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden voor het gebied heeft wethouder Marcel Steenman (D66) grondeigenaren, relevante belangenorganisaties en omwonenden uitgenodigd mee te denken.

In het najaar van 2017 komt een voorstel voor de invulling van het gebied in de gemeenteraad. Belangrijk bij de verdere planvoorbereiding is een recente rapportage over de natuurwaarden van de duinzoom. Klik hier om dat rapport te kunnen lezen. Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met de procesmanager Hans Olsthoorn, email hansolsthoorn@debuch.nl .

 

Bijzondere bijl in grafheuvel


Bij archeologische opgravingen in Heiloo is een bronzen hielbijl gevonden van ongeveer 20 centimeter. De datering moet nog definitief vastgesteld worden maar ligt rond 1200 voor Christus. De bronzen bijl is in perfecte staat. In Heiloo vinden momenteel archeologische opgravingen plaats voordat de nieuwe woningen in Zuiderloo worden gebouwd.

Eerder stuitten de onderzoekers al op een grafheuvel. Het gebied is een strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Er zijn bij de opgravingen al akkers, waterputten en boerderijen ontdekt. En dinsdag 27 juni ontdekte Tijmen Moesker, senior archeoloog met het team deze bronzen bijl. “Echt een unieke vondst. De bijl is gevonden in het laagste deel van de afgraving, net boven de veenlaag. In de hogere delen zijn de resten van een agrarische nederzetting gevonden. De plek waar we zoeken heeft een rijk verleden, maar de vondsten die we nu doen zijn wel heel bijzonder.” Lees verder

Grafheuvel uit bronstijd in Heiloo


Bij opgravingen aan de Krommelaan in Heiloo hebben archeologen een grafheuvel gevonden van 3.000 jaar terug. De ontdekking werd gedaan in een gebied dat wordt klaargemaakt voor woningbouw.

Tijmen Moesker is de ontdekker van de grafheuvel. Hij kan zijn geluk niet op. “Fantastisch! We hadden al hele gave resultaten uit de Romeinse periode. Hier verderop ligt een Romeinse nederzetting. Maar een grafheuvel uit de bronstijd vind ik nog fascinerender, omdat het zoveel ouder is.” Samen met een team is hij al dagenlang het gebied aan het afgraven. Dat doen ze met een graafmachine en met de hand. Lees verder

Nu ook in de IJmond cursus over Oer-IJ gebied

Voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland wordt in het najaar een cursus georganiseerd door de Oer-IJ Academie. Dat gebeurt op twee locaties: drie avonden in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis en vier avonden in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Daarnaast zijn er twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap. De kosten voor de complete cursus, inclusief lesboek en koffie/thee bij de avonden, bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september en wordt op 1 november afgerond. Klik hier voor meer uitgebreide informatie. Bellen kan ook 06-1445 1564. Aanmelden gaat via een mail naar info@oerij.eu .

‘Overlijden René Marcelis groot verlies’

Afgelopen week is René Marcelis overleden. Als ambtenaar en vertegenwoordiger van de gemeente Castricum, maar ook als persoon heeft hij zich altijd op een bijzonder positieve en bewonderenswaardige wijze ingezet voor organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie, landschap en natuur. ,,Voor ons is het overlijden van René een groot verlies’’, reageert Jos Teeuwisse als secretaris van de Stichting Oer-IJ. ,,We hebben veel aan hem te danken. René heeft van het begin af aan de waarde van het ons initiatief onderkend. Hij heeft altijd meegedacht over hoe we dit konden laten groeien en als daarbij hulp van de gemeente nodig was zorgde hij ervoor dat wij die kregen.’’ Lees verder

Fietsrouteboekje voor Rabobank-leden

Leden van de Rabobank Noord-Kennemerland komen in aanmerking voor een gratis exemplaar van het boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ.’, waarin een code zit voor een app met twee nieuwe fietsroutes. De boekjes kunnen met ingang van 3 juli worden opgehaald bij een van de bankfilialen. Wie daar geen gelegenheid voor heeft, kan het ook bestellen via een mail naar info@oer-ij.nl. De verkoopwaarde van de boekjes bedraagt 3.95 euro. Het is straks ook te koop bij Huis van Hilde en de lokale boekhandel.

De uitgave van het boekje ‘Op zoek naar het Oer-IJ’ is mogelijk geworden door financiële bijdragen van de Stichting TriArcus en de Rabobank Noord-Kennemerland. De uitvoering van de productie was toevertrouwd aan AbelLife.

Zanderij moet op Oer-IJ gaan lijken

De Zanderij in vogelvlucht na herinrichting. Links het Strandvondstenmuseum.

Ingenieursbureau Ten Haaf en Bakker heeft op verzoek van PWN een inrichtingsplan gerealiseerd om een deel van de Zanderij in Castricum om te vormen naar beter bij de omgeving passende natuur. PWN wil de natuur hier nieuwe kansen geven en zo de oorspronkelijke dynamiek in het gebied terugbrengen. Het inrichtingsplan richt zich op het zuidwestelijke deel van de Zanderij en omvat 7 hectare. Bij het ontwikkelen van het gebiedsplan zijn de historische landschappen als uitgangspunt genomen. Of zoals PWN het zelf formuleert: een vleugje Oer-IJ keert terug in de Zanderij. Lees verder

Oer-IJ Expeditie: volgend jaar weer!


De Stichting Oer-IJ kijkt met veel trots terug op het succes van de eerste editie van het wandelevenement Oer-IJ Expeditie, dat samen met Le Champion werd georganiseerd. Er waren meer dan 2500 deelnemers, die vooral positief reageerden op de acts onderweg waarmee een link werd gelegd met de geschiedenis van dit gebied. Ook was er veel belangstelling voor de gidsen die langs de kant wandelaars attent maakten op bijzondere kenmerken van het landschap. Lees verder

‘Kijkwijzer’ inspiratiebron voor landschap


Het Noordzeekanaalgebied kent vele verschillende soorten landschappen. Maar, hoe kijk je daar naar en welke waarde geef je daaraan? De ‘Kijkwijzer’ geeft antwoord op deze vragen met het doel de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. Op 12 april 2017 is de ‘Kijkwijzer landschap Noordzeekanaalgebied’ vastgesteld door het Bestuursplatform NZKG. Lees verder

Informatiecentrum over nieuwe zeesluis

IJmuiden heeft een Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), waar bezoekers van jong en oud zeven dagen per week het Noordzeekanaalgebied in al haar facetten kunnen beleven. Het SHIP werd op 30 maart officieel geopend door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en exploitanten Pieter de Waard en Steef Hammerstein van Telstar.

Het SHIP biedt vaste en wisselende tentoonstellingen waarin de nieuwe zeesluis en de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied centraal staan. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en de technologische mogelijkheden in het gebied, voornamelijk voor jongeren. Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een maquette van de zeesluis worden gewandeld. Ook de film van Pauline van Vliet over de gevolgen van de aanleg voor de omgeving wordt er vertoond. Lees verder

Veenweidegebied Kalverpolder hersteld

 

De Kalverpolder bij de Zaanse Schans is in oude luister hersteld. Daarmee is het bijzondere veenweidegebied klaar voor de toekomst. Met het plaatsen van boerenlandhekken en een uitkijktoren is het gebied ook aantrekkelijk gemaakt voor wandelaars, vogelaars en toeristen. Ook is polder weer toegankelijk voor vissers en kanovaarders.

De gemeente Zaanstad nam jaren geleden het initiatief om de Kalverpolder te herstellen. Het gebied dreigde zijn ecologische, landschappelijk en recreatieve functie te verliezen. De achteruitgang van de polder had nadelige gevolgen voor planten en dieren en de bevaarbaarheid van het gebied. Doordat de sloten dichtgroeiden, verdween bovendien het bijzondere verkavelingspatroon. Lees verder

Oer-IJ gidsen gaan strandexcursies verzorgen

Oer-IJ gidsen gaan voor strandpaviljoen Zoomers strand- en duinexcursies verzorgen, die onderdeel uitmaken van een arrangement dat komend seizoen klanten van deze horecaondernemer zal worden aangeboden. Arthur van den Berg van Zoomers heeft daarover met de Stichting Oer-IJ afspraken gemaakt. Eind januari was er al contact, toen de strandexploitant op zoek was naar gidsen om 250 gasten rond te kunnen leiden. Dat moest allemaal snel geregeld worden. Iedereen was tevreden over het resultaat en dat heeft nu geleid tot deze nieuwe afspraak. Arthur van den Berg is meteen sponsor van de Stichting Oer-IJ geworden.

Wandel mee met de Oer-IJ Expeditie

Op Hemelvaartsdag, dit jaar donderdag 25 mei, wordt voor de eerste keer de Oer-IJ Expeditie gehouden, een wandelevenement dwars door het groene buitengebied van Castricum. De organisatie is in handen van Le Champion. Voor beleving van het landschap zorgt de Stichting Oer-IJ.

De Oer-IJ Expeditie start bij het Huis van Hilde, achter het station van Castricum. Vanuit dit gebouw gaan de deelnemers naar buiten, het Oer-IJ gebied in. De naam ervan verwijst naar een noordelijke zijtak van de Rijn, die hier tot aan het begin van de jaartelling in zee uitmondde. Het landschap was toen nog een ruig moerasgebied, waar wind en water vrij spel hadden. Tot op de dag van vandaag is daar nog veel van terug te zien en onderweg zullen de deelnemers aan de wandeltochten op een leuke, verrassende en soms ludieke manier aan dat verleden worden herinnerd.

Er is niet alleen aandacht voor de natuur. Mensen hebben er ook bijzondere sporen nagelaten. Wie dat niet weet, loopt daar gemakkelijk aan voorbij. De wandelaars van de Oer-IJ Expeditie zullen er onderweg op worden gewezen en voortaan met andere ogen naar dit verrassende landschap kijken.

Er zijn vier routes van diverse lengtes uitgezet, zodat zowel gezinnen als geoefende lopers plezier aan de wandeldag kunnen beleven. De afstanden zijn 9, 15, 20 en 25 kilometer. Het Goede Doel van het evenement is het werk van de Stichting Oer-IJ, die zich inzet voor het behoud en verantwoord beheer van dit bijzondere en kwetsbare gebied.

Kijk voor inschrijving en meer informatie op www.oerijexpeditie.nl

Ploegsporen in oude monding Oer-IJ

Op de foto archeoloog Jan de Koning.

 

Het perceel Brabantse Landbouw in de duinen bij Castricum wordt binnenkort in het kader van een natuurproject afgeplagd en heringericht. In de aanloop daar naartoe is archeologisch onderzoek in het gebied verricht. Daaruit blijkt opnieuw dat hier al heel lang agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden. De plek waar nu wordt gewerkt is precies de locatie waar het Oer-IJ tot aan het begin van de jaartelling in zee uitmondde. Verslaggever Jan Butter publiceert vandaag in Dagblad Kennemerland een interview met de archeoloog die er aan het werk is.

Hieronder zijn verhaal. Op de foto archeoloog Jan de Koning. Lees verder

Erfgoedorganisaties werken samen met Stichting Oer-IJ

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in Huis van de Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Van links naar rechts Evert Vermeer (Stichting Oer-IJ), Cees Hazenberg (voorzitter Museum Kennemerland), Joep Frerichs (voorzitter Historisch Genootschap Midden-Kennemerland) en Henk Engel (voorzitter Historische Kring Heemskerk).

.
Drie organisatie die zich in de regio actief bezighouden met historisch erfgoed hebben vrijdag 24 februari in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Oer-IJ uit Castricum. De andere partners zijn Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk.
.
Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is de serie Oer-IJ lezingen die in Huis van  Geschiedenis Midden-Kennemerland worden gegeven. Die cyclus is een herhaling van de succesvol verlopen avonden die eerder het archeologisch centrum in Huis van Hilde te Castricum zijn gehouden. De bibliotheek IJmond Noord doet de organisatie voor deze activiteit in Beverwijk.

Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend najaar en het aanbod van publieksexcursies in het buitengebied van Kennemerland. Eerder was er voor de gidsenopleiding in Castricum veel belangstelling. Die worden nu ook in Beverwijk en Velsen gehouden. Later worden die gidsen ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden gehouden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen die de geschiedenis hier in het landschap heeft achtergelaten.