Wieringen in eerste editie magazine SCHATRIJK

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland zet in het nieuwe magazine ‘SCHATRIJK’ de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. De eerste editie van ‘SCHATRIJK’ gaat over Wieringen en is op 8 maart in ontvangst genomen door wethouder Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “De provincie Noord-Holland wil gemeenten inspireren om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed kunnen bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid. De informatie over het verleden in dit magazine, kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken voor educatieve projecten of als inspiratiebron voor kunst, bouwwerken of de inrichting van een gebied.”

De eerste uitgave van SCHATRIJK staat volledig in het teken van Wieringen. Wieringen is misschien wel het deel van Noord-Holland met de grootste onbenutte potentie als het gaat om archeologie. Wieringen staat ook bekend als voormalig eiland, maar dat eilandbestaan duurde maar een paar eeuwen. Wieringen was bijna altijd met Noord-Holland verbonden en maakte deel uit van het woongebied van de oudste Noord-Hollanders. Er moeten nog tientallen, mogelijk honderden verborgen nederzettingen op dit historische heuvelland verborgen zijn.

Van der Hoek: “Er is een enorme belangstelling voor het verleden en de eigen geschiedenis. Ik verwacht dan ook dat ook inwoners het blad met verhalen over bijvoorbeeld het Karolingische zwaard en de Vikingen met belangstelling zullen lezen. Het magazine is daarom voor iedereen in te zien op verschillende websites en is te verkrijgen in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum.”

De magazines van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland zetten de komende jaren 10 provinciale archeologiegebieden in de provincie in de schijnwerpers. Sommige verhalen zijn bekend, maar worden belicht vanuit een nieuwe invalshoek. Andere verhalen zijn nieuw en maken de puzzel over de ontwikkeling van Noord-Holland weer een klein beetje meer compleet.

Klik hier voor het magazine SCHATRIJK over Wieringen.