Verdiepte aansluiting A8-A9 duurder dan gemeld

Het gebied waar de aansluiting van de A8-A9 is gedacht.

 

De ’verdiepte’ aanleg van de Golfbaan- en Heemskerkvariant van de verbindingsweg A8-A9 gaat duurder worden dan het provinciebestuur tot dusver heeft gemeld. Die conclusie trok Rijkswaterstaat reeds in januari. Het provinciebestuur is daarvan op de hoogte. De correspondentie is door het buurtcomité Busch en Dam openbaar gemaakt.

Een provincieambtenaar schrijft over de hogere kosten in een e-mail. Deze deels zwartgelakte e-mail van de provincie is gericht aan het ministerie van OCW. De datum van die mail: 18 januari 2018. In het bericht zit als bijlage een rapport van verkeersbureau Antea, dat concludeert dat de meerkosten van verdiepte Golfbaanvariant 125 miljoen euro bedragen, en een verdiepte Heemskerkvariant kost 168 miljoen extra. Maar dat wordt in beide gevallen dus meer. De provincieambtenaar schrijft in de mail dat Rijkswaterstaat het rapport van Antea heeft getoetst.

,,Daar kwam nog een aanpassing uit naar voren die het verschil in kosten tussen verdiepen Golfbaan- en Heemskerkalternatief groter maakt. Rijkswaterstaat zelf komt in haar toets tot de conclusie dat beide verdiepte liggingen duurder worden dan door Antea begroot”, staat in de e-mail te lezen.

De mail is sinds deze week in het bezit van Willem Röling van buurtcomité Busch en Dam. Hij heeft het opgevraagd bij het ministerie van infrastructuur. Eerder weigerde de provincie dit document openbaar te maken.

Op de vraag van Röling aan het minsterie op welke bedragen Rijkswaterstaat is gekomen bij zijn toets van de verdiepte varianten, kreeg hij geen antwoord. ,,Dus gaan we maar weer een nieuw WOB-verzoek indienen.”

Een eerder WOB-verzoek van hetzelfde buurtcomité bij de provincie leverde gedeputeerde Elisabeth Post onlangs een motie van wantrouwen op van enkele oppositiepartijen in Provinciale Staten. Zij trokken de conclusie dat Post een mail van Unesco-adviesbuerau Icomos niet had mogen verzwijgen. De motie werd weggestemd.

(Bron Dagblad Kennemerland)