Veel enthousiasme bij derde editie cursus Oer-IJ gids


Niet minder dan 35 enthousiastelingen hebben zich aangemeld voor de basiscursus Oer-IJ gids deel III. Eerder werden met evenveel aanloop en succes twee vergelijkbare cursussen gehouden in Huis van Hilde te Castricum.

Deze editie richt zich met name op de IJmond en Zuid-Kennemerland. De lessen worden gegeven in het Pieter Vermeulen Museum te Driehuis en in Huis van de Geschiedenis in Beverwijk. Afgelopen zaterdag was er een buitenexcursie rond het Noordzeekanaalgebied, met bezoeken aan Oud Velsen, Spaarndam en het gebied waar rond de jaartelling Romeinse havenforten hebben gelegen. Cursusleider Lia Vriend meldt dat ondanks de regen de stemming opperbest bleef. Gastdocent en oud stadsarcheoloog van Velsen Wim Bosman (foto) demonstreerde hoe met een grondboring de geschiedenis van het landschap kan worden gelezen.