Veel aandacht voor cultureel erfgoed in Omgevingsvisie Uitgeest

Erfgoedpark De Hoop

 

De gemeenteraad van Uitgeest heeft ‘De omgevingsvisie 2030’ goedgekeurd waarin het college van burgemeester en wethouders zo concreet mogelijk aangeeft waar het met Uitgeest in de toekomst naar toe moet. Dan gaat het over leefbaarheid, woningbouw, recreatie, cultuurbeleid en duurzaamheid. Veel aandacht is er voor de kwaliteit, kansen en kwetsbaarheid van het buitengebied. Versterking van de waardes en beleving van het Oer-IJ gebied worden met name genoemd.

Gedacht wordt onder meer aan de verbetering van kanoroutes en het verstreken van oude en nieuwe wandel- en fietsroutes waardoor een ‘rondje Uitgeest’ ontstaat;  door het Oer-IJ gebied, langs de Stelling van Amsterdam, via de historische houtzaagmolens en Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, over de historische route tussen Uitgeest en Krommeniedijk terug naar het erfgoedpark.

Op het erfgoedpark liggen kansen op verbreding van het cultuur-historisch-, toeristische – en recreatieve aanbod, zegt de visie. ,,Het Oer-IJ gebied zou ontwikkeld moeten worden gebied tot landelijk bekend recreatief-toeristisch A-merk.’’

Klik hier om de notitie te kunnen lezen.