Varianten voor aansluiting A8-A9 bekend gemaakt

De nul-plus variant met een viaduct door Krommenie.

De provincie Noord-Holland heeft een besluit genomen over de drie voorkeursvarianten voor een verbinding tussen de A8 en de A9. De zogenaamde Nulplusvariant loopt via bestaande wegen en laat het Oer-IJ gebied ongemoeid. Nieuw is deze oplossing is de introductie van een kilometers lang viaduct voor het doorgaande verkeer in Krommenie. De voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland.

Wie vragen heeft over de vastgestelde voorkeursontwerpen kan terecht op de inloopbijeenkomsten: dinsdag 7 februari in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 1  te Heemskerk en op donderdag 9 februari in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 te Assendelft. Op deze beide inloopavonden zijn de projectteamleden van de Verbinding A8-A9 van 19.00 uur tot 21.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informatie gepresenteerd.

Met de vastgestelde voorkeursontwerpen wordt de milieueffectrapportage vervolgd. Als die is afgerond zijn de alternatieven goed met elkaar vergelijkbaar. Dit stelt de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om een voorlopig voorkeursalternatief te kiezen (gepland zomer 2017). Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan vanaf 2019 begonnen worden met de realisatiefase.

Klik hier om de plannen te kunnen zien.