Uitwaaien op de voormalige vuilstort Nauerna

Het park vanuit de lucht. Rechts Afvalzorg, linksboven het Noordzeekanaal.

 

N.V. Afvalzorg heeft Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om een inrichtings- en beheerplan te maken voor ‘Park Nauerna’. Het ontwerp voor dit park, aangelegd op een 40 meter hoge voormalige vuilstort, is gemaakt in nauwe samenwerking met bewoners van het aangelegen buurtschap Nauerna (Belangen Groep Nauerna), de gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een open planproces, waarbij de partijen steeds gelijktijdig zijn geconsulteerd, is een plan opgesteld waar zowel recreatie als natuur volop aan bod komen.

Het beheer van het park wordt uitgevoerd door de Groenploeg. Dit is handig, omdat bij het inrichten van het park al goed rekening is gehouden met toekomstig (ecologisch) beheer. HB-adviesbureau heeft ondersteund bij de technische uitvoering en ontwerp van het plan.

Een venster op Noord-Holland

Landschapsarchitect Roel van Gerwen: ”Park Nauerna was een enorme ontwerpuitdaging. Het park is anderhalf keer zo groot als het Vondelpark, terwijl er, behalve de eerste fase, nog geen boompje staat. De hele padenstructuur, beplanting en meubilair moeten vanaf nul worden bedacht op een grondberg die zo groot is als 70 voetbalvelden. Verder is het nog relatief onbekend wat voor ondergrond het park heeft, omdat dit afhangt van grond die aangeboden wordt in de komende jaren. We willen het park op een natuurlijke manier inrichten, dus met vegetaties die thuishoren op de grondslag van de afdeklaag. We richten het gebied zo in dat het park ecologisch kan worden beheerd, met extensief maaibeheer en begrazing door schapen en runderen. Het ontwerp beoogt ‘een venster op Noord-Holland’ te zijn, als hoogste grondlichaam van Noord-Holland biedt het uitzicht op de duinen, het havengebied, de Zaanstreek, Amsterdam en Alkmaar”.

Laagveenmoeras op 30 meter hoogte

“Het park is ontworpen om een brede groep gebruikers te bedienen: wandelaars, fietsers, ruiters, natuurliefhebbers, sporters, hondenliefhebbers en kinderen. Al deze groepen krijgen een plek in het park. Ook wordt getracht om het kunstmatige karakter van de voormalige vuilstort tot uitdrukking te brengen: We laten de bosschages de hoogtelijnen van het park volgen en maken 3 laagveenmoerassen op de hellingen, op 20m, 25m en 30m hoogte.” Het park zal gefaseerd worden gerealiseerd: de eerste fase is gereedgekomen in 2014, de tweede in 2019 en in 2023 is het hele park klaar voor gebruik.

Klik hier voor meer info.

(bron Landschap Noord-Holland)