Ruilverkaveling grond afslag A9 afgerond

De gemeente Heiloo heeft met grondeigenaren en pachters overeenstemming bereikt over het beschikbaar komen van extra grond om de aansluiting van de A9 daar te kunnen realiseren. Om dat te vieren was een grote taart gemaakt  met daarop een plattgerond van het gebied gemaakt (foto). Met natuurorganisaties wordt nu overleg gevoerd over de compensatie voor de circa 26,5 hectare vogelweidegebied dat door de aanleg van de extra wegen verloren gaat. Inmiddels hebben verschillende aannemers zich gemeld voor de aanbesteding. Een en ander blijkt uit de nieuwsbrief over het project die de provincie Noord-Holland heeft verspreid. Klik hier om die te kunnen lezen.