Naar overzicht

Rondetafelgesprek over archeologie in Oer-IJ gebied

donderdag 17 december 2020

Elk jaar belicht het Steunpunt Monumenten & Archeologie uit Castricum één of meerdere provinciale archeologiegebieden. Op 13 januari 2021 is het de beurt aan het Oer-IJ. De thema’s Benutten, Beleven en Beleid worden tijdens een online Rondetafelgesprek Oer-IJ belicht. Drie sprekers vertellen over hun actuele projecten in relatie tot archeologisch erfgoed in de Oer-IJ regio. Na de presentaties volgt een paneldiscussie.  

Tijdens deze digitale bijeenkomst staat de volgende vraag centraal: Hoe zorg je ervoor dat erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, wordt meegewogen bij de opgaven binnen de regio Oer-IJ? 

Archeologisch erfgoed 

Archeologisch erfgoed kan van meerwaarde zijn voor zowel gemeenten als ontwikkelaars. Gemeenten zien zich voor grote opgaven gesteld: ontwikkelingen rondom woningbouw, vervoer, infrastructuur, energietransitie en de agrarische sector. Allen hebben een grote impact op de regio en het landschap. Ze raken aan verschillende beleidsvelden. Eén daarvan is erfgoed. 

Integrale aanpak biedt kansen 

Toch is het geen gegeven dat (archeologisch) erfgoed vroegtijdig wordt meegenomen in het proces van de integrale belangenafweging. Er liggen kansen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving bij behoud in én ex situ, voor vormgeving, beleving en publieksparticipatie. Bovendien zijn er binnen het Oer-IJ veel vrijwilligers actief op het gebied van (historisch) landschap en (archeologisch) erfgoed. Hun kennis en netwerken zijn belangrijk om de omgang met het erfgoed te borgen. 

Aanmelden

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie vraagt deelnemers eventuele vragen vooraf in te sturen. Dit kan onder vermelding van ‘Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ’ naar info@steunpunterfgoednh.nl.  Volg de presentaties online via de livestream. Neem deel aan de discussie via de chat. De link om deel te kunnen nemen aan deze digitale bijeenkomst wordt toegezonden aan iedereen die zich aanmeldt.  Aanmelden is mogelijk tot 12 januari. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord- Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.