Romeinse kunst bij Huis van Hilde

Romeinen

Vanaf 15 oktober zal in Huis van Hilde de tentoonstelling ‘Romeinse kust’ te zien zijn. Hoe zag het leven aan de Nederlandse kust er in de Romeinse tijd eigenlijk uit? Kom meer te weten over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van de kustverdediging, religie en wonen bij zee. Bewandel de Romeinse kust van noord naar zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere bewoners daar zo’n tweeduizend jaar geleden leefden en werkten.

De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, liep dwars door wat nu Nederland is; langs de loop van de Rijn. In het westen mondde de rivier uit in dat andere belangrijke water: de Noordzee. Het kustgebied van Nederland was voor de Romeinen extra belangrijk met het oog op handelsbelangen en militaire strategie.

‘Romeinse kust’ was eerder te zien in het Rijksmuseum van Oudheden en kwam tot stand dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds, de Provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland en de provincie Zeeland.