Provincie wil nog steeds weg én erfgoedstatus

In het gebied waar de aansluiting A8-A9 moet komen staan protestborden.

 

Haarlem De provincie gaat door met het maken van een landschapsplan waarin een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 moet worden ingepast. Dit ondanks een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan het adres van Gedeputeerde Staten. De oppositie – en dan met name de fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie/SGP – is boos omdat zij niet door Gedeputeerde Staten is geïnformeerd over een mail van 22 december 2017 van Icomos. Dit is de partij die Unesco adviseert over het predicaat werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam.

In de bewuste mail bevestigt Icomos dat geen enkele van de toen voorliggende drie varianten voor een verbindingsweg op goedkeuring zou kunnen rekenen. Ook een verdiepte weg zou geen oplossing zijn. De mail was gericht aan het Rijk en werd door een Wob-verzoek van het buurtcomité Busch en Dam openbaar.

Volgens de gedeputeerden Elisabeth Post en Joke Geldhof bevatte de mail van december echter geen nieuwe informatie in vergelijking met een eerder rapport van Icomos en werden de Staten hier daarom niet expliciet over geïnformeerd. Alwin Hietbrink (GroenLinks) kwam vervolgens met nieuwe informatie op de proppen, eveneens verkregen via een Wob-procedure, waaruit zou moeten blijken dat de provincie in januari concludeerde dat het project ‘terug bij af’ was.

Desondanks besloot de provincie – in samenspraak met het ministerie van OCW – tot het opstellen van een landschapsplan. Volgens de gedeputeerden is het eerst de bedoeling om het landschap en de waarden van de Stelling te herstellen en vervolgens te kijken hoe daar de verbindingsweg optimaal in kan worden aangelegd.

De oppositiepartijen zien hier echter geen heil in. Volgens hun is duidelijk dat Icomos nooit akkoord zal gaan met een nieuwe verbindingsweg door de Stelling. Zij vonden ook dat het besluit om een landschapsplan te maken, moest worden heroverwogen en dienden tegelijkertijd een motie van wantrouwen in.

Deze motie haalde het niet. Statenlid Andries Tijssens van coalitiepartij D66 vond het totaal onzinnig dat de suggestie van leugen en bedrog was gewekt. Hij stelde dat Provinciale Staten later nog aan zet zijn als moet worden bepaald of er wel of niet een verbindingsweg moet komen.

Geldhof gaf aan nog altijd te hopen de leefbaarheidsproblematiek in Krommenie kan worden opgelost en dat de Stelling de status van werelderfgoed kan behouden.

(Bron Dagblad Kennemerland)