Provincie aan de slag met bodemdaling

Gedeputeerde Esther Rommel.

 

Bodemdaling van de veenweidegebieden is 1 van de speerpunten in het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland. Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft oud-minister Cees Veerman het probleem in kaart gebracht. Hij sprak met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel is blij met de rapportage. Ze noemt het een belangrijk document en een eerste stap voor een integrale aanpak van het probleem. ,,Na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.”  Op de website van de provincie meer over de problematiek. Klik hier voor het rapport van Veerman.