Onduidelijkheid over opstelterrein Sprinters

Links de A9 bij Heemskerk, rechts is langs de provincieweg Uitgeest-Krommenie het opstelterrein gepland.

 

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het NS-opstelterrein voor Sprinters naar Heerhugowaard op bedrijventerrein De Vaandel gaat, als alternatief voor de omstreden locatie in het nu nog groene Oer-IJ gebied langs de weg van Uitgeest naar Krommenie. Dat meldt Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA.

De PvdA-Statenfractie vindt dat het in Uitgeest geplande opstelterrein beter in Heerhugowaard kan komen, maar het provinciaal bestuur laat weten het er niet zonder meer mee eens te zijn. Want: ,,Een eventueel terrein in Heerhugowaard heeft niet per definitie tot gevolg dat de Sprinters ook gaan stoppen op alle stations na Uitgeest’’, zo meldt GS. Het is dus niet gezegd dat er dan een extra trein stopt in Castricum, Heiloo, Alkmaar, Alkmaar-Noord en Heerhugowaard.

Net als de partij is ook het college op de hoogte van een heroverweging, namelijk dat ProRail en NS onderzoek doen naar ’kostenbesparingen voor de opstelterreinen Heerhugowaard (Intercity’s) en Uitgeest (Sprinters)’. Daarbij gaat het om drie scenario’s: het opstelterrein bij Uitgeest opheffen, opstelterrein in Heerhugowaard opheffen of bij beide de capaciteit verkleinen. De resultaten van dat onderzoek worden begin 2019 verwacht, pas daarna komt er een besluit over de toekomstige plek.

De PvdA-Statenfractie probeerde het college een uitspraak te ontlokken. Zonder succes. De NS heeft niet gezegd dat er concrete plannen zijn voor de Heerhugowaard-locatie, en dus is het voor het provinciebestuur nu niet mogelijk ’om aan te geven of wij die ondersteunen dan wel mede mogelijk maken’.

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat meldt dat besparingsmogelijkheden voor beide locaties ’nader geanalyseerd [worden] op impact ten aanzien van onder andere trilling- en geluidshinder’. En: ’In het geval er veel omgevingseffecten zijn, dan gaan we het gesprek aan met de betrokkenen’.

(Bron NHD)