Onderzoek naar Romeinse wachttoren in Krommenie

Illustratie uit stripboek van Bert Bus over de Romeinen in Kennemerland.

 

Op het voormalig Provily Sportpark in Krommenie wordt archeologische graafwerk verricht naar de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse wachttoren. Als uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad om een Romeinse wachttoren gaat dan is Krommenie – en niet Velsen – volgens stadsarcheoloog Piet Kleij het noordelijkste punt uit de Romeinse tijd geweest.

De geschiedenis blijkt dan anders te zijn dan gedacht. Tot nu toe is Velsen het noordelijkste punt waar restanten van de Romeinen zijn ontdekt.

Al in 1964 ontdekten amateurarcheologen – die in de weekenden met de hand opgravingen deden – een palissade met daarin een gebouwtje. ,,Het zou ook een vuurtoren kunnen zijn geweest of een offerplaats’’, zegt Kleij. Door de vondst van slingerkogels – wat in de Romeinse tijd werd gebruikt als wapen – vindt de archeoloog het aannemelijker dat het gaat om een militair bouwwerk – een wachttoren in dit geval.

Deze keer voeren professionele krachten de opgraving uit, met hulp van vrijwilligers. Er wordt een groter gebied afgegraven, zodat de onderzoekers een beter beeld kunnen krijgen van hoe de rest van de omgeving eruit heeft gezien. Op zaterdag 22 september wordt een open dag gehouden.

Of het lukt om duidelijke sporen terug te vinden, is de vraag. Voor de aanleg van het sportterrein zijn drainage en leidingen in de grond gelegd. ,,Dat kan mogelijke vondsten hebben aangetast.’’

Van een Romeins bouwwerk in Krommenie valt niets terug te vinden in geschriften, zegt stadsarcheoloog Piet Kleij. Verschillende aanwijzingen duiden erop dat het er toch kan zijn geweest.

(bron Dagblad Zaanstreek)