Onderzoek naar onbekend kasteel op Oer-IJ oever

Hans van Weenen

 

Aan de Doodweg in de Oosterbuurt van Castricum wordt bodemonderzoek gedaan naar de mogelijke resten van een verdwenen nog onbekend kasteel, dat daar in de middeleeuwen moet hebben gestaan. De locatie, op de oevers van het oude Oer-IJ,  staat bekend als een archeologisch rijk gebied. Het heeft al de status ‘aardkundig monument’. Hier vlakbij werd het skelet van Hilde gevonden en bij de boerderij Croonenburch stond vroeger ook een kasteel.

Hans van Weenen uit Castricum, gepensioneerd wetenschapper en gepassioneerd liefhebber van de regionale bewoningsgeschiedenis, ontdekte tijdens uitvoerig archiefonderzoek een kasteel of burcht met slotgracht aan de Doodweg ter hoogte van nummer 10. Hij verraste daarmee de deskundigen, maar zijn informatie was overtuigend genoeg voor nader wetenschappelijk onderzoek ter plaatse. De gemeente Castricum heeft nu geld beschikbaar gesteld om Joep Orbons van ArcheoPro met geo-radar techniek het gebied in kaart te brengen. Daarmee is het mogelijk door de grond heen te kijken. Er wordt niet gegraven. Met behulp van weerstandsmetingen kunnen onder het weiland verdwenen resten van bebouwing zichtbaar worden gemaakt.

Hans van Weenen, ook bestuurslid van de Stichting Oer-IJ, houdt zich als amateurhistoricus al jaren bezig met de archeologische kwaliteiten van de Oosterbuurt en omgeving. Hij onderzoekt met name de tijd in de middeleeuwen toen er in Holland een keten van dat soort verdedigingswerken stond. De meeste van die vestingen verdwenen. Assumburg en Marquette zijn tastbare herinneringen uit die tijd. Eerder zei Hans van Wenen in een interview dat het in de vroege bewoningsgeschiedenis een drukte van belang moet zijn geweest in dit krekenlandschap. ,,Behalve een kasteelplaats zijn er ook resten van bewoning uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen in de grond aanwezig. ‘’