Oer-IJ als inspiratiebron in leidraad provincie


Via de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie biedt de provincie Noord-Holland gemeenten, inwoners en ontwikkelaars daarvoor handvatten om het landschap in de provincie, nog aantrekkelijker te maken. In de leidraad zijn de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden en provinciale structuren omschreven en in beeld gebracht. Het gaat dan onder meer om de openheid en ruimtebeleving in het landschap, de ruimtelijke dragers en de landschappelijke karakteristiek. In de Leidraad staan per gebied ontwikkelprincipes die richting geven bij het inpassen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er is ook serieuze aandacht voor de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied.

Voor de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een speciale website ontwikkeld. Klik hier om direct naar het onderdeel Oer-IJ te gaan.De komende jaren moet de provincie verschillende grote opgaven oppakken die allemaal gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan klimaatverandering, energietransitie, economische transitie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. De Omgevingsvisie NH2050 moet ervoor zorgen dat dit op zo’n wijze wordt gedaan dat ook in de toekomst Noord-Holland een aantrekkelijk provincie is. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De leidraad is opgesteld in samenwerking met betrokken partijen zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties.

(bron provincie Noord-Holland)